Skip to main content

Nu Silviacertifieras våra demensboenden!

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 09:11 CET

Medarbetare från kommunens demensboende blir under våren utbildade av Silviahemmet för att kunna ge bästa möjliga vård till demenssjuka.

Demens är en av vår tids stora folksjukdomar. Just nu pågår en satsning gällande Ängelholms kommuns demensvård och tre av kommunens demensboenden och daglig verksamhet är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet.

I Sverige insjuknar varje år cirka 20 000-25 000 personer i någon form av demenssjukdom. Sammanlagt är cirka 130 000-150 000 personer drabbade, vilket gör demens till en av våra stora folksjukdomar. Sjukdomen är obotlig men med olika insatser och åtgärder kan symtomen lindras, så att vardagen underlättas vilket kan ge en förbättrad livskvalitet för såväl drabbade som deras anhöriga.

Just nu pågår en satsning gällande Ängelholms kommuns demensvård. Tre av kommunens demensboenden och daglig verksamhet är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet.

Det innebär att all personal på boendet blir utbildade i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga. En mer personcentrerad vård där man lär känna personen bakom sjukdomen är en av Silviahemmets grundpelare, från sjukdomens tidiga fas till livets slut.

Silviacertifieringen innehåller fyra utbildningsdelar; en grundutbildning, en arbetsledarutbildning och en reflektionsledarutbildning samt vidare handledning av reflektionsledarna.

Det långsiktiga målet är att få ett helhetsperspektiv i vården av de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

– För oss är det ett medvetet val att satsa på demensvården, för är att stärka vår expertis, våra arbetsmetoder och våra boendemiljöer. Syftet är också att hålla verksamheten à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt vara en del i utvecklingen av demensvården, säger verksamhetschef Eva Sällström.

Vidare har Stiftelsen Äldrecentrum för forskning och utveckling, valt ut Ängelholms kommun för att studera vad som händer i en verksamhet efter att den har Silviacertifierats.

* Idag finns totalt 48 demensboenden som är certifierade i Sverige, och 547 Silviasystrar, 190 silviasjuksköterskor. Utbildningen har rönt internationell uppmärksamhet och bidrar till att öka kunskapen om demensvården, både nationellt och internationellt.

För mer information: 

Eva Sällström
Verksamhetschef för Särskilt Boende
0431-870 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.