Skip to main content

Ny badbrygga på gång vid Klitterhus

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 10:15 CET

Förberedelser pågår på stranden vid Klitterhus inför byggstarten nästa vecka.

Nu sätter arbetet igång med badbryggan vid Klitterhus. Den gamla ska rivas och ersättas av en ny som beräknas vara på plats i mitten på maj. Fram till dess är området avstängt på grund av säkerhetsskäl.

Arbetet med den stormskadade badbryggan vid Klitterhus påbörjas nästa vecka och redan nu pågår förberedelser på plats. Den närliggande gång- och cykelbanan kommer till viss del påverkas av störningar vid olika tillfällen på grund av material som ska transporteras till platsen av maskiner.

- Det är viktigt att man respekterar att området kring bryggan kommer vara avstängt under byggprocessen för att undvika att en olycka inträffar, säger Johan Reinholdz, projektledare för byggprojektet.

Mindre risk att skadas av stormar
Det enda som kommer vara kvar av den gamla bryggan är betongpelarna. Den nya bryggan kommer få en mer stabil stålkonstruktion som täcks av trätrall. Den kommer dessutom vara 0,5 meter högre än den gamla för att minska risken för att vågor når upp till stålkonstruktionen. Under vinterhalvåret, när risken för stormar är som störst, kommer trätrallen på den yttre halvan av den 100 meter långa bryggan demonteras och förvaras på annan plats. För den som inte räds iskallt vatten kommer man kunna bada från platån längst ut från bryggan som är hälften så lång under vinterhalvåret.

Bättre tillgänglighetsanpassning
Med den nya bryggan kommer även en form av badhiss att underlätta bad för rörelsehindrade.

- Den gamla rullstolsrampen fungerade inte. Lösningen med den här nya badhissen som liknar den som finns vid Västersjön kommer bli mycket bättre, säger Johan Reinholdz.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.