Skip to main content

Ny cykelplan ska få fler att cykla mer

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 08:03 CEST

Ängelholms kommun har en ny cykelplan som ska få fler att cykla och fler att cykla mer. Planen som sträcker sig från 2015 till 2025 ska bidra till en hållbar utveckling av Ängelholms kommun.

– Den nya cykelplanen innebär ett stort steg i arbetet för att göra vår kommun mer cykelvänlig. Den gör det lättare att välja cykeln som alternativ till bil, säger Lars Nyander, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, om cykelplan 2015-2025 som antogs av kommunfullmäktige den 24 augusti.

Cykelplan 2015-2025 ska göra cykelnätet i Ängelholms kommun enklare, säkrare och tydligare. Kommunens cykelplan är ett strategiskt kommunövergipande styrdokument som ska användas som underlag för planering av cykelvägar, cykelåtgärder samt drift och underhåll. Ängelholms kommuns cykelplan uppdateras en gång per mandatperiod.

– Planen berör hur vi ska planera för cykel och hur vi genom olika åtgärder ska skapa goda förutsättningar för cyklister. För att Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt är det viktigt att få fler personer att börja cykla men det är också viktigt att förbättra för befintliga cyklister, säger Lena Åström, chefsstrateg på Ängelholms kommun.

Cykeln prioriteras

I cykelstrategin i planen beskrivs en rad olika åtgärder som ska genomföras. Några exempel är att se till att det finns säkra och lättillgängliga cykelparkeringar och cykelvägar. Kommunen ska även arbeta aktivt med så kallad informationsinsatser och mobility management, ett koncept för att främja hållbara transporter bland annat genom att förändra attityderna kring cykling.

Vid utbyggnad av cykelnätet ska kommunen prioritera cykelvägar som binder samman viktiga målpunkter så som skolor och arbetsplatser samt tätorterna i kommunen. I och med den nya cykelplanen införs en cykelparkeringsnorm i kommunen. Det innebär att det nu även finns regler för hur många parkeringsplatser för cyklar som måste finnas i anslutning till flerbostadshus, allmänna platser och skolor med mera.

Mer information
Lena Åström, chefsstrateg samhälle på Ängelholms kommun
Tel. 0431-46 81 52
lena.astrom@engelholm.se

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se

Bifogade filer

PDF-dokument