Skip to main content

Ny översiktsplan för Ängelholm antagen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 08:02 CEST

På kommunfullmäktiges möte under måndagen 2017-08-28, togs beslutet att anta kommunens nya översiktsplan.

Den nya översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till 2035. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun.

Översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten. I översiktsplanen tydliggörs även nationella och regionala mål samt kommunens samarbete med Region Skåne och Familjen Helsingborg.

- Äntligen har vi rott i land den nya översiktsplanen. Genom den har vi nu påverkat den framtida inriktningen för Ängelholms utveckling. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare, säger Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med översiktsplanen startade år 2011 och arbetet har grundats på en öppen process med en aktiv dialog med kommunala förvaltningar, organisationer, byalag, föreningar, näringsliv, skola, myndigheter och allmänhet.

- Det har tagit tid, det är inget vi vill förringa. I den nu antagna översiktsplanen är vi överens om det mesta. Översiktsplanen tar höjd inför framtiden och vi vill att en långsiktig helhetssyn ska genomsyra planeringen, säger Lars Nyander (S).

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Läs hela Översiktsplan 2035 på www.engelholm.se/op2035
Kontakt

Lars Nyander
Kommunstyrelsens ordförande
lars.nyander@engelholm.se
0431- 468075

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.