Skip to main content

Ny vision om boendemiljö för grupper med behov

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 12:43 CEST

Kommunfullmäktige i Ängelholm beslutade igår om en vision för boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg.

Visionen som beslutades lyder:
”I Ängelholms kommun, i såväl tätort som på landsbygd, ska alla ges förutsättning att bo bra hela livet i en stimulerande och trygg miljö, till rimliga kostnader. Boendet ska förstärka det friska hos både äldre och funktionsnedsatta.”

- Ängelholms kommuns framtida möjligheter till en positiv utveckling och välfärd påver­kas av förmågan att tillgodose behovet av bra bostäder och goda boendemiljöer för människor med behov av omsorg. Det kan vara såväl gruppbostäder för funktionshindrade som bostäder för äldre med varierade behov och önske­mål, säger Pia Radil, beredningens ordförande.

Beredningen har fokuserat på områden där utvecklingen kan ske på lokal nivå. Men samtidigt som beredningen blev klar med uppdraget offentliggjordes socialdepartementets utredning och förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

- Områden och insatser som identifierats på nationell nivå går helt i linje med beredningens slutsatser. Detta tycker jag tyder på att den nya politiska organisationen, med ett tydligt strategiskt arbete i kommunfullmäktiges beredningar, har möjliggjort för Ängelholms kommun att ligga i fas med utvecklingen på nationell nivå, avslutar Pia Radil.

Nu lämnar kommunfullmäktige över beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för utredning.

För med information kontakta beredningens ordförande Pia Radil, pia.radil@engelholm.se eller telefon 0709-99 15 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.