Pressmeddelande -

PFAS på gamla F10

Försvarsmakten har gjort provtagningar i marken på före detta flygflottiljen i Ängelholm, F10. Provtagningarna har visat att ämnet PFAS finns i grundvattnen och jord. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet och går bra att dricka.

PFAS i släckskum

Den före detta flygflottiljen, F10, startade sin verksamhet på 1940-talet och lades ner 2002/2003. F10 har regelbundet haft brandövningar och över åren har släckskum använts på flera delar av F10s område.

I vissa typer av släckskum som användes fanns bland annat Perfluorerade alkylsyror (PFAS), som är en stor grupp av syntetiskt framställda ämnen. Släckskummet från brandövningsplatser och avfallsdeponier har spridits på många ställen i Sverige.

Hur och när upptäcktes PFAS på F10?

Försvarsmakten gjorde undersökningar när F10s verksamhet lades ner. Då var effekterna av ämnet PFAS inte kända och därför gjordes inte undersökningar på det ämnet.

När effekterna av ämnet PFAS blev kända började Försvarsmakten att undersöka områden där verksamhet fortfarande pågår eller har pågått tidigare. Provtagningar på F10 i Ängelholm har nu visat att ämnet PFAS finns i grundvattnen och jord.

Är PFAS skadligt?

Hittills har det inte upptäckts skador hos människor som druckit vatten eller ätit livsmedel eller fisk som innehåller PFAS. Trots det rekommenderar Livsmedelsverket kvinnor som försöker bli eller är gravida, kvinnor som ammar och barn som får modersmjölksersättning att undvika att dricka vatten med PFAS som uppmäter mer än 900 nanogram per liter vatten.

Det är inga dricksvattenprover som uppmäter den nivån inom F10s gamla område där Försvarsmakten tagit prover. Det går alltså bra för alla att dricka vattnet.

Finns PFAS i det kommunala dricksvattnet?

Ängelholms kommuns dricksvatten kommer från Sydvatten AB och från våra egna vattentäckter i Brandsvig och Tollsjö. Sydvatten kopplades in i april 2015.

Grundvattnet som tas ut i Brandsvigs vattenverk är delvis påverkat av PFAS. Halterna är mycket låga, 12,65 nanogram per liter år 2014 och 15 nanogram per liter år 2015. Halterna är lägre än Livsmedelsverkets åtgärdsgräns 90 nanogram per liter vatten, vilket betyder att vattnet är drickbart och att ingen åtgärd krävs.

Kommunens VA-enhet har tagit en ny provserie under mars 2016 och ska få provsvaren under de närmaste veckorna. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet och går bra att dricka.

Kontakt

För frågor om rapporten och Försvaksmaktens provtagningar, kontakta:

Thomas Nordström
Försvarsmakten
076-10 62 628
thomas.nordstrom@mil.se

För frågor om kommunens miljötillsyn:
Lotta Wallin
Miljöinspektör, huvuduppdrag Samhälle
0431-46 82 48
lotta.wallin@engelholm.se

Ämnen

Regioner


Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se

Presskontakt

Fredrik B

Fredrik B

Presskontakt Kommunikatör 0431 46 80 92