Skip to main content

Pressinbjudan: Boendemiljö och livskvalitet med äldre i centrum

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 08:05 CET

Den 30 november anordnar kommunfullmäktiges beredning för Omsorg tillsammans med Hälsostaden seminariedagen Boendemiljö och livskvalitet med äldre i centrum. Beredningen Omsorg har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i Ängelholm att ta fram en långsiktig målbild för boendemiljö och livskvalitet för grupper med behov av omsorg. Som ett led i beredningens kunskapsbyggande bjuds föreläsare in för att få olika perspektiv kopplade till uppdraget.

"Till seminariedagen har vi, tillsammans med Hälsostaden, bjudit in politiker och medarbetare som jobbar inom Ängelholms kommun och inom Hälsostaden. På så sätt höjer vi kunskapen hos dem som möter våra medborgare. Dagens föreläsningar kommer att ge oss kunskap om vad som stärker det friska hos äldre. Allt från stödjande miljöer, det gröna och vad som är livskvalité när vi blir äldre” - Pia Radil, ordförande beredningen Omsorg

Välkommen att delta!


Lindhagasalen, Ängelholms sjukhusområde, den 30 november

08:00 Registrering och kaffe

08:30 Inledning, Pia Radil, ordförande beredningen omsorg

08:35 Stödjande miljöer för mobilitet, aktivitet och hälsa – forskning vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Gunilla Carlsson, docent och Oskar Jonsson, forskare vid instutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

09:50 Vardagsaktiviteter på Karlsgården, värdegrundsledare Carina Svende, Sheila Beus, Anette Billing, Anna-Karin Johansson och enhetschef Rose-Marie Olsson

10:30 Leva livet hela livet, Maj Rom, läkare och projektledare SKL

12:00 Lunch

13:00 Erfarenheter från mellanmänskliga möten och existentiell hälsa, Fredrik Höggren, kyrkoherde och Carina Berglund, diakon, Svenska kyrkan Ängelholm

14:15 Kaffe

14:30 Betydelsen av natur och grönska för äldre personer med vårdbehov, Anna Bengtsson, universitetsadjunkt och Lilian Lavesson, leg. sjukgymnast och ergonom vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

16:30 Avslut


Kontakt

Pia Radil

Tel. 0709 991 500

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.