Skip to main content

Pressträff med presentation av trafikutredning ”Västra länken”

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2018 15:39 CET

Vi bjuder in er till en pressträff med anledning av att utredningen ”Västra länken” ska presenteras i kommunstyrelsen den 17 januari.

Syftet med utredningen är att belysa konsekvenser, nyttor och kostnader med en ny förbindelse väster om staden. Förbindelsen har arbetsnamnet ”Västra länken” efter dess geografiska lokalisering.

Datum: Onsdag 17 januari

Tid: 16.00

Plats: Stadshuset i Ängelholm

Från Ängelholms kommun deltar Åsa Larsson (S), kommunstyrelsen ordförande  och Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande samt Mikael Fritzon, chef för huvuduppdrag Samhälle och Jonas Henriksson, chef projektutveckling. 

Bakgrund

En förbindelse väster om staden diskuterades redan under förra mandatperioden 2010-2014. Då utreddes en förlängning av Klippanvägen över Rönne å inom ramen för ”Trafikplan för Ängelholm 2011-2020”.

Efter valet 2014 har trafikfrågan behandlats i en fullmäktigeberedning som lämnade en slutrapport i november 2016 – ”Vision för trafikutvecklingen i Ängelholm”. Planen för slutrapporten innehåller sex utredningsprojekt, varav det ena är ”Västra länken”.

Välkomna! 

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.