Skip to main content

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde 12 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 10:08 CEST

Nedan följer en sammanfattning av utvalda ärenden från kommunstyrelsens sammanträdeden 12 augusti. Mer information om ärenden och hur de politiska representanterna röstade finns i protokollet som publiceras på engelholm.se så fort det är justerat.

Rensning av Rönne-å

Kommunstyrelsen beslutade om att tillskjuta medel så att en större upprensning av vegetation och nedfallna träd i Rönne-å kan genomföras inför kommunens 500-års jubileum. En rensning väntas inte bara öka tillgängligheten utan även bidra till bättre förutsättningar för fisk och andra vattenlevande djur samt förbättrade vattenflöden. Fokus kommer ligga på sträckan mellan Höja bro och Skälderviken.

Färre återvinningsstationer när fastighetsnära insamling införs 2016

Under hösten 2016 kommer Ängelholms kommun införa fastighetsnära insamling, vilket innebär kärl med fyra fack istället för ett. Detta innebär att en större del av sopsorteringen kommer kunna ske i direkt anslutning till hemmet och behovet av återvinningsstationer minskar. Samtidigt går de tillfälliga byggloven ut för en del av kommunens återvinningsstationer och dessa går inte heller att förlänga. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta om att avveckla 12 av dagens 21 återvinningsstationer kring årsskiftet 2016/2017.

Återvinningsstationer som avvecklas kring årsskiftet 2016/2017

 • Munka Ljungby, Lunnemöllagatan
 • Össjö, Krukärrsvägen (redan avvecklad, ny lämplig plats har inte hittats)
 • Lärkeröd
 • Ängelholm, Södra Utmarken Idrottsplatsen, Kullavägen
 • Ängelholm, förrådet, Industrigatan
 • Ängelholm, Rebbelberga, Ölandsgatan
 • Ängelholm, Pomona, Persikovägen
 • Ängelholm, Nya Torg, Nytorgsvägen
 • Ängelholm, Danielslund, Danielslundsgatan
 • Ängelholm, Nyhem, Gåsahalsvägen
 • Ängelholm, Kulltorp, kulltorpsvägen
 • Ängelholm, Villan, Kallenbergsgatan

Stationer som kommer att vara kvar efter årsskiftet 2017:

 • Vejbystrand, Sanatorievägen
 • Hjärnarp, Grilleken, Allmänna gränd
 • Munka Ljungby, Toftavägen
 • Strövelstorp, P-plats Rubinvägen
 • Skälderviken, Errarps skola
 • Björkhagen, Kustroddarevägen
 • Ängelholm, ICA MAXI Stora Brännborn, Hugingatan 1
 • Ängelholm, ICA Nära Kullahallen, Espehögsgatan
 • Ängelholm, Kronoslätt P-plats samåkning, Bäckadalsvägen

Ätbara planteringar

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige beslut om att Ängelholms kommun vid nyplanteringar ska sträva efter att plantera växter som kan användas eller ätas av kommuninvånare. Tanken är att plantera växter som ger ätbara frukter och bär vid exempelvis parker, skolor och äldreboenden.

Ny cykelplan

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige anta en reviderad cykelplan. Cykelplanen gäller mellan 2015-2025 och syftet är att göra cykelnätet enklare, säkrare och tydligare för att få fler att cykla och cykla mer i Ängelholms kommun.

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se