This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Rönne å ska bli en självklar destination för laxfiske och naturturism

Pressmeddelande -

Rönne å ska bli en självklar destination för laxfiske och naturturism

Under hösten inleddes ett samarbete mellan Ängelholms kommun och fem andra skånska kommuner för att etablera Rönne å och Ringsjöarna som en självklar och attraktiv destination för laxfiske. Nu har Jordbruksverket beviljat ekonomiskt stöd till Ängelholm för att bedriva en förstudie om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området.

Rönne å är en av Skånes största åar som idag lockar fritidsfiskare och är även ett omtyckt rekreationsområde för bad och paddling. Med målet att göra Rönne å och Ringsjöarna till en självklar destination för laxfiske i Skandinavien samarbetar Ängelholms kommun och kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan och Åstorp för utveckla naturturismen i området.

Klippans kommun har sedan tidigare beviljats medel från EU:s finansieringsprogram Life för att riva de kraftverk längs Rönne å som hindrar fiskar att simma uppströms och att återställa ån.. Det ska leda till att Rönne å får flöda fritt och vandrande fiskarter kan nå sina lekvatten i Ringsjöarna. 

Ängelholms kommun ansvarar för att driva och samordna projektets förstudie i nära samverkan med de övriga kommunerna. Nu står det klart att projektet får 1,7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader till förstudien som ska undersöka hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området.

Arbetet med förstudien pågår fram till mars år 2022 och kommer bland annat att kartlägga lämpliga och attraktiva platser för fiske- och friluftsliv. När förstudien är klar påbörjas genomförandet, som kan innebära alltifrån att anlägga bryggor, parkeringsplatser till investeringar och marknadsföring.

– Det är naturligtvis väldigt positivt och alla inblandade kommuner ser möjligheter med projektet. På senare år har intresset för semester och upplevelser på hemmaplan ökat och Rönne å har goda förutsättningar inom naturturism. En utveckling av naturturismen väntas medföra en ökad turismomsättning och är ett sätt att stärka besöksnäringen, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsen ordförande.

Medel har även beviljats från Familjen Helsingborg för ett projekt som ska marknadsföra området för att fler ska hitta hit, såväl boende som besökare lokalt och globalt. Bland annat ska en ny hemsida och en ny karta tas fram. Dessutom planeras två fototävlingar, en internationell fototävling för professionella fotografer och en amatörfototävling för fotoklubbarna i kommunerna inom Familjen Helsingborg.  

Kontaktpersoner
Lena Åström
Ansvarar för projektet naturturism Rönne å och Ringsjöarna
lena.astrom@engelholm.se
0431-870 00

Ämnen

Taggar

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt