This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

​Så jobbar Ängelholms kommun i spåren av Corona

Det pågår ett intensivt arbete inom kommunens olika verksamheter för att på olika sätt minska smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19 och samtidigt kunna hålla igång verksamheterna för att ge invånarna så god service och omsorg som möjligt.

Aktiverad krisledningsnämnd, besöksförbud på äldreboenden och gruppbostäder, inställda evenemang, och distansutbildning för gymnasieelever och vuxenelever. Det är några exempel på åtgärder som Ängelholms kommun vidtagit för att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen. Här följer en lägesrapport om vad kommun gör och har gjort i spåren av covid-19.

Ängelholms kommun befinner sig i stabsläge och bevakar händelseutvecklingen dagligen kring coronavirusjukdomen covid-19. Kommunens krisledningsnämnd har aktiverats som kan ta över andra nämnders ansvarsområde och fatta övergripande beslut med kort varsel. På nämndens första möte på onsdagen den 18 mars beslöt man att underlätta för de lokala företagen.

– En aktiverad krisledningsnämnd ger oss förtroendevalda en etablerad arbetsform för att arbeta med frågor som rör kommunens verksamheter. Nämnden säkrar så vi kan fatta beslut när förutsättningarna i omvärlden snabbt ändras, säger Robin Holmberg (M), krisledningsnämndens ordförande.

Kommunen arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer med målsättningen att upprätthålla verksamheterna så normalt som möjligt. Varje verksamhet har tagit fram planer för att kunna genomföra sina uppdrag.

– Det är mycket viktigt att vi följer myndigheternas rekommendationer för att vi tillsammans med alla andra kommuner och organisationer ska kunna hantera smittspridningen på bästa sätt, säger Jan Klauser, stabs- och säkerhetschef i Ängelholms kommun.

En av de tidiga rekommendationerna som fortfarande är lika aktuell, är att minska risken för smittspridning genom att vara extra noga med sin hygien. Därför var en av kommunens första märkbara insatser att sätta upp cirka 2 500 affischer i anslutning till kommunens alla toaletter och serveringslokaler.

Lokalvården har ändrat sina städrutiner i förhållande till Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning på skolor, förskolor vårdlokaler och andra kommunala lokaler.

Vård och omsorg
Inom huvuduppdrag Hälsa där man arbetar med omsorg, stöd och hälso- och sjukvård är handhygienen extra viktig för att skydda personer som tillhör riskgrupper.

– Alla medarbetare följer de basala hygienrutinerna, det gör vi också under normala förhållanden. Men nu är vi extra uppmärksamma och därför får nu alla medarbetare en repetitionsutbildning. Vi gör det för att skydda personer som tillhör riskgrupper från att bli smittade, men också för att undvika att personal som arbetar ska bli smittade och sjuka, säger Filippa Kurdve, chef för huvuduppdrag Hälsa i Ängelholms kommun.

Om en brukare får influensasymptom införs skyddsutrustning med munskydd, långärmat förkläde och vinylhandskar. Personal som har symptom som påminner om förkylning eller influensa ska stanna hemma även vid lindriga symptom. Besöksförbud på äldreboende, restauranger i anslutning äldreboende samt på gruppbostäder har införts för att skydda boende från smitta.

– Skulle vi få ett stort bemanningsbortfall har vi tagit fram en prioriteringsordning så att vi tryggar att de viktigaste uppgifterna utförs. En annan insats är att vi redan nu söker personer som på grund av covid-19 har möjlighet att arbeta extra i vår verksamhet, för att motverka ett eventuellt stort bortfall av personal, säger Filippa Kurdve.

Utbildning och barnomsorg
För gymnasieelever och elever på vuxenutbildningen gäller för närvarande distansutbildning enligt uppmaning från Folkhälsomyndigheten.

– Det innebär inte att dessa skolor har stängt, skillnaden är att eleverna följer den dagliga undervisningen hemifrån, säger Lars-Ola Olsson, chef för huvuduppdrag Lärande och familj i Ängelholms kommun.

Grundskolan är igång som vanligt. Däremot är simundervisning, After School och Aktivitet förebygger inställt tills vidare. För eleverna i årskurs 8 har praon ställts in.

– Fristående förskolor och skolor beslutar själva hur de hanterar coronavirussjukdomen, men för kommunens räkning gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Lars-Ola Olsson.

Evenemang och aktiviteter
Regeringens beslut om att stoppa evenemang med över 500 personer påverkar även Ängelholms kommuns planerade evenemang. Hittills gymnasiemässan ställts in och aktiviteterna kring Earth Hour den 28 mars. Europaslutspelet i fotboll för flickor som var planerat till den 9-22 maj har skjutits upp tills vidare. På MK-huset, kommunens fritidsgård i centrum, har pensionärsverksamheten och fritidsverksamheten för unga med funktionsnedsättningar stängts. Men fritidsverksamheten för ungdomar på måndagar, onsdagar och fredagar är fortfarande öppen.

Personalförsörjning
En viktig del i kommunens planering för att hantera coronakrisen är att säkerställa att det finns personal för en längre krisperiod.

– Skulle en stor del av personalen ute i våra verksamheter bli sjuka kommer det naturligtvis ge effekter på hur vi bedriver våra verksamheter. Det vi framför allt kan påverka, som vi redan har gjort, är att upplysa våra medarbetare om vikten av hygien. Vid en längre period av smittorisk kan vi också behöva hjälpas åt över våra verksamhetsgränser, säger Lena Östblom, hr-chef i Ängelholms kommun.

För personal inom huvuduppdrag Samhälle, som jobbar med till exempel park och gator, jobbar man numera i avgränsade team för att minska risk för eventuell smittspridning.

Vår hemsida uppdateras löpande om coronavirussjukdomen och hur det påverkar våra verksamheter.

https://www.engelholm.se/omsorg-och-hjalp/coronavirussjukdomen-covid-19.html

För mer information
Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M)
E-post: robin.holmberg@engelholm.se
Telefon: 0431-870 00

Jan Klauser, stabs- och säkerhetschef
E-post: jan.klauser@engelholm.se
Telefon: 0431-870 00

Filippa Kurdve, chef huvuduppdrag Hälsa
E-post: filippa.kurdve@engelholm.se
Telefon: 0431-870 00

Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag Lärande och familj
E-post: lars-ola.Olsson@engelholm.se
Telefon: 0431-870 00

Pernilla Fahlstedt, chef huvuduppdrag Samhälle
E-post: pernilla.fahlstedt@engelholm.se
Telefon: 0431-870 00

Lena Östblom, hr-chefE-post: lena.ostblom@engelholm.se
Telefon: 0431-870 00

Ämnen

RegionerKilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt