Skip to main content

Satsning på barnen i budget för 2017

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 11:00 CEST

Barn, ungdomar och äldre är i fokus i den budget som Engelholmspartiet och Socialdemokraterna presenterar gemensamt inför 2017. För att fortsätta att utveckla välfärden föreslås en skattehöjning med 95 öre.

- Vi har gjort en budget som kommer att göra skillnad i Ängelholm, både för invånarna och för medarbetarna. Nu öronmärker vi pengar till verksamheterna. Områden som annars skulle vara svåra att utveckla, tillförs nu nya resurser, säger Lars Nyander kommunstyrelsens ordförande, S.

I budgetförslaget tillförs förskola och skola drygt 25 miljoner och gymnasieskolan drygt 4 miljoner kronor. Äldreomsorgen får en förstärkning på 6,6 miljoner kronor för att öka kvaliteten i verksamheten. Dessutom reserveras medel till fyra nya gruppboenden, varav två ska stå klara 2017. Medel avsätts till åtgärder för att förhindra stranderosionen och för underhåll av gator, parker och lekplatser. Vidare görs en satsning på digitalisering.

Partierna vill också göra en extra insats för kommunens medarbetare genom en fördubbling av friskvårdbidraget till 2000 kronor per år och ett tillskott på tre miljoner för att säkra en god rekrytering.

- Ängelholm har genom åren sparat sig fram och vi menar att det inte går att dra ner mer på exempelvis skolan och äldreomsorgen, säger Stig Andersson, 1:e vice ordförande, EP. Vi ser också vilken pressad arbetssituation vår personal har. Därför slopar vi sparkraven i vår budget och föreslår en skattehöjning med 95 öre.

I budgetförslaget finns även flera utredningsuppdrag som exempelvis; att utreda hur matsvinnet i förskola/skola kan minimeras, utreda möjligheterna till ett boende för hemlösa, utreda förutsättningar för barnomsorg på ”obekväm arbetstid” samt att göra en förprojektering av ny idrottshall i Hjärnarp. Förslaget till budget kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 28 oktober. Slutgiltigt beslut om budget tas av kommunfullmäktige 21 november.

För kommentarer och mer information kontakta:

Lars Nyander, ordf kommunstyrelsen, S, tel 0431-468075

Stig Andersson, 1 vice ordf. kommunstyrelsen, EP , tel 0431-468076

Stefan Marthinsson, ekonomichef, tel 0431 - 468177

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.