Skip to main content

Stockholms Stad vill veta mer om Övningsskolor i Ängelholm

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 16:20 CET

Den 23 november besöker representanter från Stockholms stad Ängelholms kommun för att få mer kunskap om övningsskolor, ett koncept för lärarstudenters praktik. Ängelholm tillämpar en framgångsrik modell i samarbete med Högskolan i Halmstad som nu uppmärksammas.

Konceptet övningsskolor och övningsförskolor finns på många platser i Sverige men alla lärosäten utformar sin egen modell utifrån en nationell satsning. Syftet är att koncentrera praktiken på färre skolor för att studenterna ska kunna samarbeta och lära tillsammans under sin praktik men också för att handledarna ska utveckla sitt uppdrag tillsammans.

Det som särskilt utmärker modellen i samverkan med Högskolan i Halmstad är att studenterna utöver sina praktikperioder genomför studier på övningsskolan två dagar var tredje vecka, så kallade verksamhetsintegrerade dagar. Det ger en mer kontinuerlig praktik samt att studenterna blir en extra resurs på skolan/förskolan. En handledare från varje övningsskola träffar Högskolans lärare en halv dag per månad för att samarbeta och utveckla modellen.

För studenterna ger konceptet en praktik med tydligare progression och kvalitet, man är regelbundet på skolan och kommer närmare elever och kollegor. För skolan ger konceptet ett närmare samarbete med Högskolan och ökade möjligheter till avancerad kompetensutveckling.

Den 7 september 2016 genomfördes konferensen Leda Lärande i Stockholm. Där presenterade Villanskolan, en av flera framgångsrika övningsskolor i Ängelholm sina erfarenheter. Maria Sturén som är huvudansvarig för lärarstudenter i Stockholms stad fanns i publiken och efterfrågade direkt mer kunskap om övningsskolorna i Ängelholm.

Under besöket presenterar Villanskolan erfarenheter av att vara en övningsskola samt att effekter av övningsskolor diskuteras.

Kontaktperson:
Ann-Christine Wennergren
Vetenskaplig ledare
Lärande och familj
070-222 1997
Ann-Christine.Wennergren@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.