Skip to main content

Stort kliv i Kommunkompassen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 10:11 CET

Ängelholms kommun har tagit ett stort kliv framåt i Sveriges kommuner och Landstings (SKL) utvärdering Kommunkompassen. – Jag är stolt över vårt resultat. Det är ett kvitto på att den agila organisationen börjar ge den effekt vi strävat efter, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

Kommunkompassen utvärderar kommunens sätt att arbeta och resultatet bygger på intervjuer, officiella dokument och information på kommunens webbplats. Intervjuerna i Ängelholm genomfördes i september. Ängelholm når allra bäst resultat inom områdena ”Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande” och ”Ledarskap, ansvar och delegation”. SKL skriver bland annat: ”Kommunen har sedan förra utvärderingen förändrat både den politiska organisationen och verksamhetsorganisationen som kan beskrivas som en resa från förvaltning och funktion till samverkande arenor för medborgarens nytta och behov”.


Kommunkompassen reviderades och uppdaterades 2015. Den nya uppdateringen har blivit mer krävande och därför går det inte att fullt ut jämföra resultat från tidigare utvärderingar. Trots det höjer Ängelholm sitt resultat från 426 (2013) till 496 i år.
– Det är tydligt att genom att delta i utvärderingen får vi extra kraft i vårt utvecklingsarbete, säger Lilian Eriksson.

Resultatet i Kommunkompassen är en av delarna som granskas i tävlingen Årets Kvalitetskommun som Ängelholm deltar i 2017. Årets Kvalitetskommun är en frivillig tävling för kommuner. Nästa år deltar tio kommuner och vilka som blir nominerade till etapp två i tävlingen avgörs i slutet av april 2017.

– Att sträva efter att bli bäst gör den kommunala verksamheten bättre oavsett om vi vinner priset eller inte. Att delta motiverar oss att höja servicenivån till medborgarna och att förbättra kvaliteten i våra tjänster. Det gör det också roligare att gå till jobbet varje dag eftersom det händer många bra saker under resans gång, säger Lilian Eriksson.

För mer information se:

www.engelholm.se

Kontakt:

Lilian Eriksson, kommundirektör, telefonnummer 0431-870 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.