Skip to main content

Ungdomar får möjlighet att möta människan bakom uniformen

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2017 10:00 CEST

Med start hösten 2017 kommer Ängelholms kommun i samverkan med Räddningstjänsten, Polismyndigheten och Region Skåne anordna en kostnadsfri MBU-utbildning (Människan Bakom Uniformen) i Ängelholm. Ungdomar mellan 15 och 20 år har möjlighet att ansöka och få en erfarenhet för livet.

Vid tio tillfällen utspritt över ett antal månader får den som blir antagen chansen att lära känna personer som jobbar inom polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, socialtjänst och fritidsgårdar.

Deltagarna får bland annat prova rökdykning, hjärt- och lungräddning, konditionstest men också mer teoretiska delar som att lära sig om, och diskutera, brottsutredningar med polisen. Syftet är att träffa olika personer i uniformsyrken och mötas under mer avslappnande former. Det ges också möjlighet att ta upp olika händelser som deltagarna varit med om och att diskutera detta utifrån var och ens perspektiv.

Erfarenheter för livet

Flera av dem som varit med i MBU tänker sig nu en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger också många erfarenheter som är värdefulla i ett CV, oavsett yrkesval.

Bakgrund

Människan bakom uniformen startade i Kortedala, Östra Göteborg, efter ungdomsoroligheter och skadegörelse hösten 2009. Flera ungdomar visade då en kritisk och i vissa fall hatisk inställning till polis och räddningspersonal. Uniformsbärarna uppträdde å sin sida i många fall tufft, och utan eftertanke. Efter återkommande samtal bland ungdomarna på ungdomssatsningen Radar72 utvecklades successivt en dialoginriktad utbildningsverksamhet för unga i åldern 15–20 år.

För mer information kontakta

Thomas Björklund 0431-469582

Kristina Klang 0431-468953

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.