This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Uteserveringarna kan öppnas i Ängelholm idag

Med anledning av händelseutvecklingen kring coronavirussjukdomen covid-19 har Ängelholms kommun beslutat om flera stödåtgärder som rör tillsyn och uteserveringar. Bland annat senareläggs den årliga tillsynsavgiften och uteserveringar tillåts öppna och servera alkohol redan idag. 

För att stötta näringsidkarna i den pressade situation som coronasmittan skapar har huvuduppdrag Samhälle fattat flera beslut som ska underlätta för företagen:

Fakturor för den årliga tillsynsavgiften senareläggs
Miljöenheten väntar med att skicka ut fakturor för den årliga tillsynsavgiften inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, alkoholservering, tobaksförsäljning samt köldmediehantering. Avgifterna kommer att skickas ut tidigast i juni. Då görs en ny bedömning och vid behov kan beslutet förlängas ytterligare.

Minskad tillsyn
Tillsvidare gör Miljöenheten ingen tillsyn i verksamheter där det finns personer i riskgrupper för coronaviruset, som exempelvis äldreboenden. Övrig tillsyn kommer att fortsätta, men med minskad intensitet. Miljöenheten är dock lyhörda för den enskilda näringsidkarens behov.

Uteserveringar får öppna 20 mars
Uteserveringar tillåts att öppna redan från idag den 20 mars 2020. Kommunen efterskänker också kostnaden för användandet av kommunal mark under mars månad. För verksamheter på mark som inte tillhör Ängelholms kommun måste fastighetsägaren först tillfrågas.

Alkohol får serveras på uteserveringar från 20 mars
Verksamheter med alkoholtillstånd för uteservering får ett generellt tillstånd att servera alkohol redan från den 20 mars 2020. Detta gäller oavsett vilket datum som anges i ordinarie tillstånd. Övriga krav i tillståndet, som exempelvis öppettider, gäller enligt tidigare lämnat tillstånd.

För mer information:
Pernilla Fahlstedt, tf chef Huvuduppdrag Samhälle, tel 0431-46 89 78
Kristina Walther, alkoholhandläggare, tel 0431-46 91 42

Ämnen

RegionerKilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt