Skip to main content

Vågor från förr, nu och sedan är det vinnande konstverket till Tingstorget

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 14:42 CEST

Konstverket Vågor från förr, nu och sedan som vinnande konstförslag kommer att få pryda Tingstorget i Ängelholm. Konstverket kompletterar kommunens övriga utsmyckning och är ett spännande tredimensionellt verk med både ljus och ljud som kopplar staden till havet i sin form av havslevande organismer. Vågor från förr, nu och sedan kommer att invigas under slutet av jubileumsåret 2016.

Under hösten 2015 var det genom en upphandling möjligt att lämna intresseanmälan för ett skissuppdrag till kommunen. Uppdraget var att formge ett konstverk till Tingstorget i Ängelholm. Konstverket skulle uppföras under stadens 500 årsjubileum. Av 49 inlämnade intresseanmälningar erbjöd kommunen tre kandidater varsitt skissuppdrag.

I uppdraget fanns en tydlig ram för hur den konstnärliga gestaltningen skulle se ut. Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att verket ska återspegla mångfald och tolerans med ett huvudfokus på hav och liv. Val av plats blev Tingstorget, utifrån platsens tydliga koppling till Ängelholms historia och att det är just historien, utifrån 500 års jubileet, som skulle återspeglas i det vinnande konstverket.

Det vinnande förslaget är nu utsett av kommunens konstnärliga råd. Vågor från förr, nu och sedan av konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström.

- Det vinnande konstverket har en mycket intressant koppling till havet. I sin beskrivning av verket framhöll konstnärerna kopplingen mellan stad och hav på ett mycket intressant sätt och för oss var det ett mycket enkelt val att utse en vinnare, berättar kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander, som sitter med i kommunens konstnärliga råd.

Konstnärerna själva beskriver verket som en koppling till övriga världen.

- Tingstorget är ett vackert och öppet torg. Det ligger mitt i centrum men inte långt ifrån havet. Vi vet att havet finns där borta – alldeles nära, och den känslan vill vi skapa med vårt konstverk. Havet är också vår koppling till världen – till kända och okända historiska platser som förbinds till denna plats historia, berättar Annika Oskarsson.

Konstverket kompletterar kommunens övriga utsmyckning och är ett spännande tredimensionellt verk. Det består av havslevande organismer - musslan, maneten och korallen. De är tillverkade i återvinningsbart rostfritt stål och sten och har ett inbyggt interaktivt ljud, som triggas igång då någon befinner sig nära konstverket, och ett ljus som lyser upp verket under kvällstid och dygnets mörka timmar. Ett modernt konstverk formgett och skapat till just denna plats, med dess historiska anknytning.

- Under kvällstid är objekten fyllda med ljus som ger Tingstorget en varm atmosfär. Ljuset är också en metafor för innehåll, liv och energi. Ljudet och ljuset kommer att ändra karaktär och ni kommer att känna igen det som ekon från torg och från stranden och havet, beskriver Thomas Nordström.

Vågor från förr, nu och sedan kommer att invigas under slutet av jubileumsåret 2016.

Kontakt

Susann Toft, chef allmänkultur
0431-46 89 17
susann.toft@engelholm.se 

Annika Oskarsson och Thomas Nordström
070-824 72 52
mail@tno.nu

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se