Skip to main content

Vision för boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 07:00 CEST

Varmt välkommen till stadsbibliotekets hörsal i Ängelholm måndagen den 19 juni kl. 18.00 för att lyssna på debatt i fullmäktige om boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg.

Kommunfullmäktige gav under 2016 beredningen för omsorg i uppdrag att ta fram en vision för boende med livskvalitet för grupper med behov av omsorg. Beredningen har efter kunskapsinhämtning, medborgardialoger samt analys av rapporter och undersökningar tagit fram ett förslag till vision som nu presenteras i en slutrapport.

På kommunfullmäktige den 19 juni redogör beredningen för sin vision med tillhörande debatt. Beredningen får i debatten återkoppling på sitt arbete och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor.

Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten så alla intresserade har möjlighet att lyssna på debatten i stadsbibliotekets hörsal. Ifall man inte har möjlighet att vara på plats går det bra att följa debatten via webbsändning. Länk kommer att finnas på kommunens hemsida samma dag http://www.engelholm.se/

Vill du veta mer? Kontakta beredningens ordförande Pia Radil, pia.radil@engelholm.se eller telefon 0709-99 15 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.