Skip to main content

Svensk industri ligger efter inom e-handel

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 08:15 CET

Svensk tillverkande industri är fortfarande omogen när det gäller e-handel företag-till-företag (B2B). Endast två av fem tillhandahåller e-handel över nätet till sina professionella kunder, trots att den ekonomiska potentialen bedöms vara omkring dubbelt så stor som inom detaljhandeln. Det visar en undersökning som det svenska programvaru­företaget Episerver gjorde under hösten 2013 bland Sveriges största industriföretag.

I USA är omsättningen från e-handeln mellan företag omkring dubbelt så hög som inom detalj­handeln och väntas under 2013 B2B omsätta 559 miljarder dollar. Omkring hälften av de företag som erbjuder sina B2B-kunder möjligheten att köpa produkter på nätet ser både en ökning av ordervärdet och lägre kostnader för att få nya kunder.

Men enligt den undersökning som Episerver har gjort förhåller sig de stora svenska tillverk­ande industriföretagen fortfarande avvaktande till e-handel mellan företag. Bara drygt 40 procent av de som svarat uppger att de har någon form av e-handel (EDI och motsvarande lösningar är undantagna). Och av dem som inte har det planerar knappt hälften att börja med e-handel.

Erfarenheterna är dock goda bland dem som säljer till sina företagskunder via nätet. Drygt en tredjedel har sett en ökad omsättning, hälften har nått nya kundgrupper och över hälften ser en förändring i kundernas köpmönster, t ex beställningar efter kontorstid och fler ordrar per kund.

Men ökad omsättning är inte det vanligaste skälet till att satsa på e-handel, bara 14 procent av de tillfrågade uppger detta. Betydligt viktigare var att ge kunderna bättre service, vilket 55 procent svarade.

Nästan alla har e-handelslösningen integrerad med sitt affärssystem, men bara två tredjedelar har den integrerad med hemsidan.

Skälen till att inte arbeta med e-handel varierar stort. Det vanligaste svaret, från en fjärdedel av dem sin inte har e-handel, är att de inte ser det som en konkurrensfördel. 12 % uppger att it-miljön inte gör det möjligt eller att de inte har budget för en sådan satsning.

Den vanligaste införsäljningsmetoden bland dem som inte arbetar med e-handel är personlig försäljning ute hos kund och ordermottagningen sker vanligast via epost, personligt ute hos kund eller via telefon. 14 procent tar fortfarande emot order per fax (!).

– Svensk detaljhandel väntas i år sälja för 37 miljarder kronor på nätet. Om man översätter erfarenheterna från USA, dvs att B2B-försäljningen över internet är dubbelt så stor som e-handeln till konsument, innebär det att den i Sverige skulle vara värd omkring 75 miljarder kronor. Mot den bakgrunden tycker via att det är ganska märkligt att så få svenska B2B-företag använder sig av e-handel som försäljningskanal, säger Rickard Ljungman som är e-handelsspecialist på Episerver.

-----


Episerver är ett svenskt programvaruföretag som utvecklar plattformar för digital marknadsföring och e-handel. 5000 kunder världen över använder Episervers plattformar som kombinerar innehåll, e-handel och marknadsföring i flera kanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där även avdelningen för forskning och utveckling har sin bas. Episerver har även kontor i Australien, Danmark, Finland, Neder­länderna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sydafrika och USA. Företaget ägs av IK2007-fonden.Se även www.episerver.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera