Skip to main content

Dags att söka Erikshjälpens Boråsfond

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 14:00 CET

Arbetar du för barn och ungdomar i Borås kommun? Har du konkreta idéer på aktiviteter som barn i din kommun behöver? Nu är det tid för barn- och ungdomsföreningar att söka pengar ur Erikshjälpens Boråsfond. Sista ansökningsdag för vårens utdelning är söndag den 28 februari.

Föreningar som arbetar med att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Borås kommun har nu möjlighet till att ansöka om medel från Erikshjälpens Boråsfond. Varje år går minst 100 000 kronor av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Borås till fonden. Utdelning sker två gånger om året.

– Erikshjälpen vill uppmuntra lokalt engagemang och stödja de goda insatser som görs för barn och ungdomar i Borås kommun. Genom fonden vill vi skapa möjligheter för föreningar att göra mera och nå ut till ännu fler barn. När vi bedömer ansökningarna ligger särskilt fokus på verksamheter för barn och unga i utsatta situationer, säger Åsa Lancaster på Erikshjälpen, programkoordinator för Sverige.

– Barnkonventionens 31:a artikel slår fast att varje barn har rätt till lek, vila och fritid och detta är något som vi på Erikshjälpen vill arbeta med att förverkliga. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa viktiga insatser för barn och unga, fortsätter hon.

Föreningar och organisationer som driver verksamhet för barn och ungdomar kan ansöka om pengar, via Erikshjälpens hemsida. Verksamheten kan handla om till exempel hållbar utveckling, integration, demokratisering och jämställdhet. Hösten 2015 fick följande föreningar ta emot medel ur fonden: DHB Västra, Eastside Resurs, Byttorps IF, Målsryds IF och Borås Luftgevärsklubb.

Kontaktperson:
Birgitta Johansson
biträdande programchef med Sverigeansvar
0725-24 77 10
birgitta.johansson@erikshjalpen.se

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand Butiker är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy