Skip to main content

Dags att söka Erikshjälpens Boråsfond

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 07:30 CET

Brinner du för barn och ungdomar? Har du idéer på aktiviteter som barn i Borås kommun behöver? Nu är det tid för barn- och ungdomsföreningar att söka pengar ur Erikshjälpens Boråsfond. Sista ansökningsdag för vårens utdelning är tisdagen den 28 februari.

Föreningar som jobbar med att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Borås kommun har varje år möjlighet till att ansöka om medel från Erikshjälpens Boråsfond. Varje år går minst 100 000 kronor av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Borås till fonden. Utdelning sker två gånger om året.

– Erikshjälpens mål är att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett familjesituation och bakgrund. Enligt artikel 31 i Barnkonventionen har varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Att ett barn får finnas med i en bra föreningsverksamhet med sunda, trygga ledare kan ha stor betydelse, inte minst om barnet lever i en trasslig livssituation, säger Anna Eliasson på Erikshjälpen, programkoordinator för Sverige.

Ideella/idéburna föreningar och organisationer som driver verksamhet för barn och ungdomar mellan 0 och 25 år kan ansöka om medel ur Erikshjälpens Boråsfond. Verksamheten kan handla om aktiviteter som berör exempelvis barns rättigheter, hållbar utveckling, integration, demokratifrågor eller jämställdhet.

– Vi på Erikshjälpen vet att det finns ett stort engagemang för barn och unga i Borås kommun och vi vill stödja de goda insatser som görs. Genom fonden vill vi skapa möjligheter för föreningar att göra mera och nå ut till ännu fler barn. När vi bedömer ansökningarna ligger särskilt fokus på verksamheter för barn och unga i utsatta situationer, säger Anna Eliasson.

Hösten 2016 fick Kultursjukhuset, Futebol dá forca och Kvinnojouren Borås ta emot medel ur Erikshjälpens Boråsfond.

Kontakt:
Anna Eliasson, programkoordinator Sverige
0730-82 46 10
anna.eliasson@erikshjalpen.se

www.erikshjalpen.se/borasfonden

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.