Skip to main content

Erikshjälpen i Almedalen - tiggeri, barnhem och flyktingmottagande

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2017 10:25 CEST

Runt 80 procent av barnen som bor på barnhem har minst en förälder i livet. Barnhemskollen är namnet på ett av Erikshjälpens seminarier under Almedalsveckan. Foto: Åsa Dahlgren

Tiggeri och människosyn, turism som driver barn till barnhem och Sveriges flyktingmottagande. Det är tre ämnen som barnrättsorganisationen Erikshjälpen vill sätta fokus på under årets politikervecka i Almedalen.
Vi brinner för barns rättigheter, oavsett om de befinner sig i Sverige, i ett land långt borta eller på flykt däremellan. Barn har samma behov och samma rättigheter. Det vill vi som Erikshjälpen stå upp för, säger Daniel Grahn, generalsekreterare.

Almedalsveckan 2017 startar den 2 juli. Barnrättsorganisationen Erikshjälpen finns på plats för att bevaka och lyfta frågor som är avgörande för barns rättigheter, både i Sverige och utanför Sveriges gränser. En av frågorna handlar om att barn ska få växa upp i en familj och inte på institution.

Onsdagen den 5 juli leder Erikshjälpen tillsammans med Childhood och Länsstyrelsen i Stockholm seminariet Barnhemskollen. Frågan är om svenska givare är beredda att ompröva sin bild av det fantastiska barnhemmet?

Under det senaste decenniet har antalet barnhem ökat kraftigt i flera länder, till exempel med 75 procent i Kambodja mellan 2005 och 2010. Ökningen hör till stor del samman med finansiering från västvärlden och turism. Många känner att det är behjärtansvärt att ge pengar till ett barnhem och vet inte att de bidrar till att i onödan separera barn från sina familjer. Runt 80 procent av barnen som bor på barnhem har minst en förälder i livet och om pengarna som skänks till barnhem användes annorlunda skulle många barn kunna växa upp i sina familjer istället för på institution.

Genom Barnhemskollen vill Erikshjälpen, Childhood och Länsstyrelsen i Stockholm synliggöra hur det svenska givandet och resandet ser ut och vad det ger för effekter samt peka på möjligheter till andra alternativ.

Med målsättningen att göra barns röster hörda och slå vakt om barns rättigheter är Erikshjälpen också med och arrangerar ett seminarium om tiggeri och människosyn tisdagen den 4 juli och ett seminarium om flyktingmottagande onsdagen den 5 juli. Erikshjälpen Second Hand medverkar också i ett seminarium av PostkodLotteriet tisdagen den 4 juli.

Varmt välkomna till våra seminarier!

Generositet kan aldrig vara något fult – men fel? Om tiggeri och människosyn

Arrangör: Sveriges Stadsmissioner, Erikshjälpen, Equmeniakyrkan, Bilda
Dag: 4/7 2017, 08:30–10:00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Tiggeri har i debatten kommit att bli en ordningsfråga. Vissa menar att det handlar om en förändrad syn på människovärde. Upplev utsattheten genom Forumteater. Vad är bra hjälp utifrån den akuta nöden idag och för en långsiktig förbättring i framtiden?

Medverkande: Ulf Bjereld, Politiker, debattör, Socialdemokraterna
Kristina Göranzon, Föreståndare Crossroads, Uppsala Stadsmission
Martin Valfridsson, F.d. Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare
Sofia Camnerin, Bitr. Kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Hans Swärd, Professor Socialt arbete, Lunds universitet

Karin Timm Östlund Sveriges Stadsmissioner
0700-903937

karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

EU:s lott att avgöra spelmarknaden?

Arrangör: Novamedia Sverige som driver Postkodlotteriet
Dag: 4/7 2017, 14:00–15:00
Plats: Visby Glasblåseri, Mellangatan 56

Den svenska spelmarknaden står inför en stor förändring och en omreglering har föreslagits i utredningen En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30), som är nu ute på remiss. Vad är EU:s roll i omregleringen av spelmarknaden?

Medverkande: Anna Hemlin, Generalsekreterare, Hjärnfonden
Tomas Bjöersdorff, Chef för Second Hand, Erikshjälpen
Olof Lavesson, Ordförande i Kulturutskottet, (M)
Gunilla Carlsson, Vice ordförande Kulturutskottet, (S)
Eskil Erlandsson, Vice ordförande EU-nämnden, (C)
Anders Årbrandt, Managing director, Novamedia Sverige
Rickard Sjöberg, Moderator

Sofia Krigsman Manager Politics and Licenses Novamedia Sverige AB
0730-247873

sofia.krigsman@postkodlotteriet.se

Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

­Arrangör: Erikshjälpen, Childhood, Länsstyrelsen i Stockholm
Dag: 5/7 2017, 10:00–10:45
Plats: Donnersgatan 6, Sverige i Världen

Antalet barnhem i världen ökar lavinartat, speciellt i turisttäta områden. Denna utveckling drivs i hög grad av finansiering från västvärlden. Barn på institution löper ökad risk för övergrepp och barnhemsturismen är ett växande problem. Är vi beredda att ompröva bilden av det fantastiska barnhemmet?

Medverkande: Peter Toftgård, Internationell Programchef, Erikshjälpen
Britta Holmberg, Programchef, Childhood
Anna Ekstedt, juridisk expert, människohandel, Länsstyrelsen i Stockholm
Musse Hasselvall, moderator

Peter Toftgård, Internationell Programchef Erikshjälpen
0703-043183
Britta Holmberg, Programchef Childhood
0727-244305

Flyktingen är en av oss – om människosyn och flyktingmottagande

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Erikshjälpen
Dag: 5/7 2017, 15:00–15:45
Plats: S:t Drottensgatan 12 Newman/Bildascenen

I en tid med stängda gränser och begränsat flyktingmottagande flyttas fokus från behoven hos den som flyr till oss som förväntas ta emot. Vi lyfter också fram det som skiljer oss åt. Hur är det egentligen med föreställningen om människors lika värde? Vågar vi se flyktingen som en av oss?

Medverkande: Frida Johansson Metso, Leg psykolog, föreläsare, Flyktingkompetens
Daniel Grahn, Generalsekreterare, Erikshjälpen
Solveig Westerbom, Verksamhetsutvecklare, asyl och etablering, Studieförbundet Bilda
Kinna Skoglund, Socionom, grundare och talesperson, #vistårinteut

Magnus Sundell programproducent Studieförbundet Bilda
0707-749761

magnus.sundell@bilda.nu

Football For All Global, ett integrationsarbete som Erikshjälpen är med och driver, finns med genom film i:

Aldrig - sexuella övergrepp mot unga

Arrangör: (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen
Dag: 4/7 2017, 20:30–21:30
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Oscarsalen

Ett av vår tids största samhällsproblem handlar om sexuella övergrepp mot unga. Vad kan jag göra? Vad kan skolor, föreningar, kyrkor och andra aktörer i samhället göra? Utifrån musik och kunskap kan vi lära oss att agera för ett samhällsengagemang med en nollvision och trygga förebilder.

Medverkande: Terese Fredenwall, Låtskrivare och artist och ambassadör för i Trygga Händer
Madeleine Sundell, Barnrättsjurist, Frälsningsarmén
Nina Rung, Kriminolog och utredare av sexualbrott mot barn

Thomas Österberg
Dagen, Frälsningsarmén, Pingst
0709-734916
thomas.osterberg@dagen.se

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy