Skip to main content

Gemensam Framtid och Erikshjälpen träffar överenskom­melse om samverkan

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 08:45 CET

Överenskommelsen avser samarbete av drift av second hand-butiker där lokala GF-församlingar tar aktiv del i verksamheten och där den ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand Butiker bidrar med resurser, kunskap och erkänt butikskoncept.

Överskott från butiker kommer med lokalt samförstånd att fördelas och finansiera den lokala för­samlingens och Erikshjälpens arbete för socialt och humanitärt bistånd, såväl lokalt som internatio­nellt. Den lokala butiken kan också erbjuda arbetsträning för personer som av olika anledningar varit utan arbete en längre tid. Målet är att ge deltagaren en meningsfull sysselsättning, erfarenheter med referenser som kan leda till nytt arbete.

– Bland flera utmaningar som det nya trossamfundet står inför finns kyrkans relevans och samhälls­närvaro utanför kyrkväggarna, säger biträdande kyrkoledare Olle Alkholm. Överenskommelsen med Erikshjälpen är spännande och kan få stor lokal påverkan i linje med de ambitioner kyrkan har för såväl sitt nationella som internationella uppdrag men också utifrån kyrkans miljö- och hållbarhets­perspektiv.

Tomas Bjöersdorff, som är verkställande chef i Erikshjälpen Second Hand Butiker, förklarar att över­enskommelsen är naturlig då båda organisationerna delar värdegrunden och kampen för mänskliga rättigheter, mot fattigdom och social utsatthet.

– Med gemensamma krafter kan vi bli en viktig röst i samhället som gör skillnad. Dessutom erbjuder en second hand-butik en stimulerande miljö för församlingsmedlemmar, säger Tomas Bjöersdorff.

Kontakt:

Bertil Svensson, internationell koordinator, Gemensam Framtid
08-580 031 90  bertil.svensson@gemensamframtid.se

Tomas Bjöersdorff, verkställande chef Erikshjälpen Second Hand Butiker
070-274 41 40  tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.com

Bifogat finns samlingsbild av Olle Alkholm och Tomas Bjöersdorff

Erikshjälpen Second Hand har 54 butiker runtom i Sverige. Överskottet går till socialt och humanitärt bistånd. Under 2012 hade butikerna ca 1,8 miljoner betalande kunder och sålde ca 7 miljoner varor. Erikshjälpen bedriver biståndsverksamhet ur ett barnrättsperspektiv i 25 länder, inklusive Sverige. Arbetet fokuserar på hälsa, utbildning och försörjningsmöjligheter.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som verkar i mer än 20 länder inklusive Sverige. Barnens hälsa, utbildning och skydd är våra huvudområden. Erikshjälpen har 54 second hand-butiker i Sverige där överskottet går till bistånd. Erikshjälpen ger liv åt barns drömmar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy