Första spadtaget för nytt äldreboende i Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 14:31 CET

I dag öppnar Ersta diakoni ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 09:30 CET

Fredagen den 1 februari öppnar vi Ersta Möjlighet. Det är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Det kommer att ha åtta platser och ha högsta skyddsklassificering.

– De kvinnor som utsätts för våld och samtidigt använder droger har sällan någonstans att ta vägen. De flesta skyddade boenden för kvinnor tar inte emot den som har ett aktivt missbruk. Och på behandlingshem som tar emot den med missbruksproblem, saknas ofta kunskapen om våldsproblematik, säger Ann-Sofi Wetterstrand, socialchef på Ersta diakoni.

Ersta Möjlighet tar emot akuta placeringar via socialjourer och planerade inskrivningar från handläggare. Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt.

Ersta diakoni bildades 1851 och är idag Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg.

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande. 

Läs vidare »

Samarbete i kärlekens tecken

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 16:45 CET

Ersta diakoni öppnar nytt äldreboende i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 08:00 CET

Ersta diakoni öppnar ett nytt äldreboende i Ultuna trädgårdsstad i Uppsala hösten 2020. Byggstart planeras till vintern 2019, och det är Besqab som svarar för byggnationen.

– Ersta diakonis ambition är alltid att hjälpa fler, och vi ser fram emot att kunna erbjuda Uppsalaborna ett högkvalitativt boende för äldre, säger Ann-Sofi Wetterstrand, socialchef på Ersta diakoni.

Det nya boendet riktar sig till äldre människor i behov av mycket stöd, och extra satsning kommer att ske på både den inre och den yttre boendemiljön för största möjliga trivsel. Boendet kommer att innehålla 69 lägenheter, en samlingssal och en vacker trädgård.

– Vår tidigare goda erfarenhet av att samarbeta med Besqab om äldreboendet Sarahemmet i Nacka borgar för att det här kommer att landa i något som blir bra för den som ska bo här, säger Ann-Sofi Wetterstrand.

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande. 

Läs vidare »

Ersta diakoni ska driva Ersta Lydiahemmet i Farsta strand

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 14:00 CEST

Ersta sjukhus vinner stor upphandling inom kirurgi och internmedicin

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 08:00 CEST

Ersta diakoni ger HENT uppdraget att bygga Ersta Nya Sjukhus

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 10:00 CEST

Ersta diakoni har beslutat att ge det nordiska byggföretaget HENT i uppdrag att bygga Ersta Nya Sjukhus.

– När många diskuterar problem i svensk sjukvård, så fortsätter vi att arbeta offensivt och långsiktigt, säger Jan-Åke Zetterström, chef för Ersta sjukhus. Vi är övertygade om att HENT kommer bygga precis det moderna sjukhus vi vill ha för att möta framtidens behov av kvalificerad vård.

– Ersta diakoni har sedan starten 1851 letat nya vägar att hjälpa människor som på olika sätt är i utsatta livssituationer. Ersta Nya Sjukhus ska stå klart 2021, och det svarar mot ett behov där Stockholms befolkning ökar och blir allt äldre, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni.

Ersta Nya sjukhus planeras och dimensioneras för att innehålla vård, diagnostik, mottagning och heldygnsvård som motsvarar dagens Ersta sjukhus – men med en kapacitetsökning på upp till 50 procent fler patienter än i dagsläget. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad i samverkan. Det omfattar 23 000 kvadratmeter. Den nya byggnaden integreras med verksamhetens befintliga lokaler på Erstaområdet i centrala Stockholm.

– Vård- och omsorgsbyggnader är ett definierat satsningsområde för HENT och det är därför glädjande att genom Ersta Nya Sjukhus kunna lägga ännu ett sjukhusprojekt till vår svenska portfölj. Jag är stolt och tacksam över det förtroende som Ersta diakoni visat oss, säger Markus Bley, vVD på HENT Sverige.

Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851 och är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Verksamheten drivs icke-vinstsyftande. Det ger en unik position och plattform att verka utifrån.

Ersta sjukhus är ett litet elektivt sjukhus som bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Patientnära forskning är en viktig del av den dagliga verksamheten, här utbildas läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Utmärkande är en stark värdegrund som handlar om att se varje patient som en människa, inte som en sjukdom eller en diagnos, och att tidigt involvera och skapa delaktighet för bästa vårdresultat.

HENT är ett nordiskt byggföretag med norska anor. Fokus ligger på kommersiella lokaler, bostäder, hotell och offentliga projekt såsom skolor och sjukhus. Som byggare utför HENT traditionella entreprenader i alla storlekar och för alla kunder, men mer än hälften av omsättningen stammar från tidiga samarbetsformer och samverkansprojekt. HENT har en stark kunskapsmiljö runt projektutveckling och eftersträvar att bidra med entreprenörkompetens i projektens tidigaste möjliga skeden. Företagets sverigedivision etablerades 2015 och har projekt från Kiruna i norr till Malmö i söder. HENT ägs till 73 procent av investmentbolaget Ratos, resterande 27 procent ägs av de anställda.

Kontaktpersoner:

Anders Gustafsson, Press- och PR-ansvarig Ersta diakoni, tfn: 076-720 85 45

Markus Bley, vVD HENT Sverige, tfn: 076-103 81 17

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande. 

Läs vidare »

​Arga doktorn skänker 100 000 :- till Ersta diakonis julinsamling

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 13:37 CET

Smärtläkaren Björn Bragée, känd från teveprogrammet Arga doktorn, skänker 100 000 kronor till Ersta diakonis julinsamling. Årets insamling sker till förmån för den särskilda barnverksamheten på Ersta fristad, ett skyddat boende som vi driver för barn och mödrar som har flytt från grovt våld i familjen.

Ersta fristad är ett skyddat boende med hög säkerhet, där barnen och deras mödrar får stöd, behandling och skydd.

Barnverksamheten finansieras helt av gåvomedel, och det är därför som Ersta diakoni i år särskilt lyfter fram den.

Julinsamlingen på vår hemsida.

– Björn Bragées gåva är väldigt generös och den bidrar verkligen till våra möjligheter att stödja kvinnor och barn som lever under de mest utsatta förhållanden man kan tänka sig, säger Pia Watkinson, insamlingschef på Ersta diakoni.

Björn skriver själv om sin gåva på Facebook

Kontakt: Anders Gustafsson, pressansvarig på Ersta diakoni. Tel 076-720 85 45

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande. 

Läs vidare »

I dag invigs äldreboendet Ersta Sarahemmet i Älta

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:51 CET

Måndagen den 20 november invigs Ersta Sarahemmet i Ältadalen. Det är ett nytt äldreboende med 54 platser, och det beräknas vara färdigt för inflyttning våren 2018. Boendet riktar sig till personer som har vårdbehov dygnet runt och som har ett biståndsbeslut från sin kommun.

Visningen är av en lägenhet som nu står färdig.

Under planeringen av Ersta Sarahemmet har vi lagt stor vikt vid vad som främjar de boendes trivsel och hälsa. Till exempel närheten till djur och natur, med boendet i anslutning till ett naturreservat och med egna djur på gården. På en av gårdarna kommer det att finnas en grill som grannar kan komma dit och använda. Tanken är att få kontakter över generationsgränser. En av uteplatserna kommer att ha ett litet utegym.

­Ersta diakonis Socialchef Ann-Sofi Wetterstrand finns på plats för intervjuer.

Tid: 20 November 12.00-13.00.

Plats: Lovisedalsvägen 43, Älta.

Kontakt: Helena Ruhmén, Kommunikations- och marknadschef på Ersta diakoni.

Tel: 070-484 34 59. Helena.ruhmen@erstadiakoni.se

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande. 

Läs vidare »

Pernilla Sturve ny HR-chef på Ersta diakoni

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 16:12 CEST

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press & PR-ansvarig
  • anmydedyrswa.gjwusqxtalnfsbnsoofn@ecerplstxladpsiasmkoygnilg.sfaemr
  • 076-720 85 45

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadschef
  • Kommunikation
  • herglemcnatk.rwluhozmezen@nlerlxstmzadkoiaudkoeinips.snce jq
  • 070-4843459
Kommunikations- och marknadsavdelningen

Om Ersta diakoni

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande.