Skip to main content

Ersta diakoni anställer ny fastighetschef

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 09:36 CEST

Ersta diakoni är Sveriges största aktör inom ideellt bedriven vård och omsorg. Ersta diakoni äger i stort sett samtliga fastigheter där de verkar vilket gör fastighetsförvaltning till ett viktigt affärsområde inom organisationen.

Nu tar Catrin Viksten över som ny fastighetschef efter Sven Strand som går vidare inom Ersta diakoni och blir projektchef för projektering och bygge av Ersta diakonis nya sjukhus.

Catrin Viksten kommer närmast från Hemsö fastigheter AB där hon har arbetat med förvaltning och fastighetsutveckling av samhällsfastigheter. Tidigare har hon även arbetat inom Vaxholms stad som fastighetsingenjör för Kommunens fastighetsbestånd.

Catrin Viksten börjar på Ersta diakoni den 3 november.


Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Verksamheten vilar på kristen grund.
Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt.
Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom ideellt bedriven vård och socialt arbete på non-profitbasis. Det ger oss en unik position och en plattform att verka utifrån.
På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom.