Skip to main content

Ersta diakoni ger HENT uppdraget att bygga Ersta Nya Sjukhus

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 10:00 CEST

Ersta diakoni har beslutat att ge det nordiska byggföretaget HENT i uppdrag att bygga Ersta Nya Sjukhus.

– När många diskuterar problem i svensk sjukvård, så fortsätter vi att arbeta offensivt och långsiktigt, säger Jan-Åke Zetterström, chef för Ersta sjukhus. Vi är övertygade om att HENT kommer bygga precis det moderna sjukhus vi vill ha för att möta framtidens behov av kvalificerad vård.

– Ersta diakoni har sedan starten 1851 letat nya vägar att hjälpa människor som på olika sätt är i utsatta livssituationer. Ersta Nya Sjukhus ska stå klart 2021, och det svarar mot ett behov där Stockholms befolkning ökar och blir allt äldre, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni.

Ersta Nya sjukhus planeras och dimensioneras för att innehålla vård, diagnostik, mottagning och heldygnsvård som motsvarar dagens Ersta sjukhus – men med en kapacitetsökning på upp till 50 procent fler patienter än i dagsläget. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad i samverkan. Det omfattar 23 000 kvadratmeter. Den nya byggnaden integreras med verksamhetens befintliga lokaler på Erstaområdet i centrala Stockholm.

– Vård- och omsorgsbyggnader är ett definierat satsningsområde för HENT och det är därför glädjande att genom Ersta Nya Sjukhus kunna lägga ännu ett sjukhusprojekt till vår svenska portfölj. Jag är stolt och tacksam över det förtroende som Ersta diakoni visat oss, säger Markus Bley, vVD på HENT Sverige.

Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851 och är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Verksamheten drivs icke-vinstsyftande. Det ger en unik position och plattform att verka utifrån.

Ersta sjukhus är ett litet elektivt sjukhus som bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Patientnära forskning är en viktig del av den dagliga verksamheten, här utbildas läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Utmärkande är en stark värdegrund som handlar om att se varje patient som en människa, inte som en sjukdom eller en diagnos, och att tidigt involvera och skapa delaktighet för bästa vårdresultat.

HENT är ett nordiskt byggföretag med norska anor. Fokus ligger på kommersiella lokaler, bostäder, hotell och offentliga projekt såsom skolor och sjukhus. Som byggare utför HENT traditionella entreprenader i alla storlekar och för alla kunder, men mer än hälften av omsättningen stammar från tidiga samarbetsformer och samverkansprojekt. HENT har en stark kunskapsmiljö runt projektutveckling och eftersträvar att bidra med entreprenörkompetens i projektens tidigaste möjliga skeden. Företagets sverigedivision etablerades 2015 och har projekt från Kiruna i norr till Malmö i söder. HENT ägs till 73 procent av investmentbolaget Ratos, resterande 27 procent ägs av de anställda.

Kontaktpersoner:

Anders Gustafsson, Press- och PR-ansvarig Ersta diakoni, tfn: 076-720 85 45

Markus Bley, vVD HENT Sverige, tfn: 076-103 81 17

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande.