Skip to main content

Ersta diakoni ordnar utbildning i Validation

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 14:30 CET

Äldrevården Ersta startar utbildning i Validation, grundnivå. Inbjudan utbildning i VF/Validation®, Feil metoden.

I april 2010 startar AVO Ersta utbildning i Validation, grundnivå
(validationsarbetare). Antalet deltagare är begränsat.

Utbildningens längd: 11 månader, april 2010 till mars 2011.

Lärare: Vicki de Klerk Rubin, VTI, USA (Validation Training Institute),
samt co-teachers.

Var: Ersta diakoni, Ersta konferens och hotell, Stockholm

Kostnad per deltagare: 22 500 sek inkl moms, (18.000 sek exkl moms).
Utbildningen avslutas med en skrivning, och visning av deltagarnas egna DVD filmer som visar färdigheter i individuell- och grupp- Validation enligt VF/Validation®. Efter fullgjord och godkänd utbildning erhålls ett certifikat att innehavaren av certifikatet får och kan utföra individuell- och grupp - Validation.

I priset ingår: certifiering av deltagaren. Ifall av misslyckanden ingår extra skrivning. Bedömning av DVD material från egna filmer. Lunch, för- och eftermiddagskaffe.

Välkommen med din anmälan!
Anmälan måste vara Ersta AVO tillhanda senast 5 mars 2010.

Har du frågor eller undringar kontakta mig gärna.
Tekla Larsson, tfn 08 714 6886 eller e-post: avo@erstadiakoni.se

Med vänliga hälsningar

Tekla Larsson
AVO Ersta Sweden