Skip to main content

Ersta diakoni startar HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 10:16 CEST

Just nu kommer många barn till Sverige som flyr från krig i andra länder utan sina föräldrar. Behovet av boende för dessa ensamkommande flyktingbarn är stort. Att komma ensam till ett land där man inte förstår språket eller kulturen är påfrestande för ett barn och för Ersta diakoni är det självklart att hjälpa till.

Ersta diakoni är Sveriges största aktör inom ideellt bedriven vård och omsorg och har sedan 1851 hjälpt människor i utsatta livssituationer. Vem som anses utsatt, har under dessa 165 år skiftat beroende på hur samhället ser ut just då, men just ensamkommande flyktingbarn är i stort behov av hjälp och stöd i dagsläget.

I veckan flyttade tio ungdomar i åldern 13-20 år in på boendet, som är bemannat dygnet runt alla dagar i veckan av för uppgiften utbildad personal. Att jobba på HVB-hem för ensamkommande barn är lite som att vara ställföreträdande förälder. Barnen behöver samma kärlek, omtanke, stöttning och regler som alla barn behöver.

Under hösten kommer Ersta diakoni att undersöka möjligheten att öppna fler HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Verksamheten vilar på kristen grund.
Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt.
Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom ideellt bedriven vård och socialt arbete på non-profitbasis. Det ger oss en unik position och en plattform att verka utifrån.
På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom.