Skip to main content

Ersta sjukhus först i Norden med senaste endoskopitekniken

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 10:03 CEST

På torsdag den 30 september inviger Ersta sjukhus ny toppmodern utrustning på endoskopienheten. De nya instrumenten ger bättre och tydligare bilder och gör att sjukdomar i mag-tarmkanalen blir lättare att diagnostisera.
- Instrumenten har varit på min önskelista. Det här ger trygghet för våra patienter, säger Edgar Jaramillo, överläkare på endoskopienheten på Ersta sjukhus.

Ersta sjukhus tar varje år emot 7 000 patienter till endoskopienheten. Många av de patienter som undersöks har Barretts esofagus, en sjukdom som kännetecknas av cellförändringar i matstrupens slemhinna, vilket ökar risken för matstrupscancer. Ersta sjukhus tar också emot ett stort antal patienter som screenas eller löper risk för tjock- och ändtarmscancer, som är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. För dessa patienter kommer den nya endoskopiutrustningen att ha stor betydelse.

- Med traditionell utrustning ser man inte så bra vad som försiggår i tarmen och därför tar man slumpmässiga prover. Det är som att gå in ett mörkt rum och veta att det kanske finns något där som man behöver, men som man inte kan se. Med den nya tekniken får vi en mycket bättre uppfattning om hur det ser ut inne i tarmen, säger Edgar Jaramillo.

Finessen med den nya tekniken är förutom mycket goda förstoringsmöjligheter också att ljuset som belyser tarmen är filtrerat så att bara vissa våglängder släpps igenom. Det kallas för narrow band imaging, och innebär att det är möjligt att se hur slemhinnan och blodkärlen i tarmen ser ut på cellnivå. En annan möjlighet med den nya tekniken är att arbeta med fluorescerande ljus, vilket också gör att det blir lättare att särskilja en frisk slemhinna från en sjuk.

- För att förebygga tjock- och ändtarmscancer brukar man avlägsna polyper som man hittar i tarmen. Helst vill vi bara ta bort ta bort de polyper som riskerar att utvecklas till cancer och undvika att göra onödiga ingrepp. Med de här instrumenten blir det lättare att hitta vilka det handlar om. Vi blir duktigare på att diagnostisera och därmed säkrare i att fatta rätt beslut för patienten. Det kommer att innebära en stor trygghet för dem, säger Edgar Jaramillo.

Den nya endoskopiutrustningen kostar 3,5 miljoner kronor och har kunnat köpas in tack vare en privat donator och Ersta sjukhus blir därmed det enda sjukhuset i Norden med så avancerad teknik. De nya instrumenten befäster Ersta sjukhus roll som ledande inom vården av patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen.

- Vi är mycket glada och tacksamma över den här gåvan. Målet för Ersta sjukhus är att ge vård av så god kvalitet som möjligt. Hos oss går den senaste tekniken hand i hand med ett mänskligt bemötande av patienterna. Vi ser hela människan som kommer till oss. Det är det som skapar god och trygg vård, säger Ersta diakonis direktor, Stefan Nilsson.

Vid invigningen talar direktor Stefan Nilsson. Därefter kommer utrustningen att demonstreras, bilder och filmer kommer att visas, och det finns möjlighet att träffa erfarna skopister. Varmt välkomna att delta!

Torsdag 30 september, 16.30- 18.00, Ersta sjukhus, Fjällgatan 44, Stockholm.

Vid frågor kontakta:
Edgar Jaramillo, överläkare vid endoskopienheten, Ersta sjukhus,
073-321 08 63 eller
Marie Sandberg, chefssjuksköterska, 08-714 65 18, marie.sandberg@erstadiakoni.se

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, omsorg, samt forskning och utbildning, professionellt och non-profit.

Bifogade filer

PDF-dokument