Skip to main content

Kristina Axén Olin ny ledamot i Ersta diakonisällskaps styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 10:03 CEST

 

Ersta diakonisällskaps valberedning föreslår fyra nya ledamöter till styrelsen. Kristina Axén Olin, tidigare finansborgarråd i Stockholms stad och Anette Sand, VD fastighetsbolaget Förvaltaren (Sundbybergs stad). Ytterligare en person presenteras vid årsmötet 16 maj och Inga-May Petersson föreslås för omval.

Ersta diakonisällskaps styrelse består av 12 ledamöter. Vid årsmötet 2009 ska fyra nya personer väljas in i styrelsen, lika många under 2010. Nära två tredjedelar av styrelsen kommer då att vara ny.

- Det stora ekonomiska underskottet och den rådande lågkonjunkturen har inneburit stora påfrestningar för Ersta diakoni. Som ett led i Ersta diakonis framtida utveckling vill valberedningen säkerställa att styrelsen står rustad, säger Björn Sprängare, sammankallande i valberedningen.

Förslaget innebär att styrelsen efter årsmötet ser ut som följer:

Gun-Lis Angsell, socionom

Kristina Axén Olin, tidigare finansborgarråd

Erik Blennberger, teol. dr, docent

Åke Dahlman, marknadsdirektör

Anders Eckerdal, domprost emeritus

Christer Engelhardt, diakon och riksdagsledamot (S)

Anders Milton, läkare

Inga-May Petersson, sjuksköterska, diakon

Nina Rehnqvist, ordf. styrelsen SBU

Anette Sand, VD

Lars G Ståhl, direktör

Ytterligare en person som nomineras vid årsmötet

 

 

För mer information kontakta:

Björn Sprängare, sammankallande valberedningen, 070-760 65 61

För frågor till Kristina Axén Olin kontakta Anna Olsson, Ersta diakoni, 070 - 48174 77