Skip to main content

Ny banbrytande professur i palliativ vård för barn. ”Målet är lika god vård för alla barn i livets slutskede”

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 09:42 CEST

En helt ny professur inom palliativ vård med inriktning mot barn och ungdom har inrättats vid Palliativt forskningscentrum, ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Ersta diakoni. Professor blir
Ulrika Kreicbergs, f n professor i vårdvetenskap vid Sophiahemmets högskola. Hon uppmärksammades för sin avhandling ”Att mista ett barn i cancer” och har sedan dess fortsatt att forska på området.

– Ulrika Kreicbergs uppdrag blir att utveckla ett av våra framväxande prioriterade forskningsområden – palliativ vård med inriktning mot barn och ungdom, säger Per Nilsson, rektor vid Ersta Sköndal högskola där det palliativa forskningscentret ligger. Vi är väldigt tacksamma för att just Ulrika med hennes kunskaper och inriktning tackat ja till den här posten.

Ulrika Kreicbergs forskning är inriktad på pediatrisk palliativ vård och inbegriper det svårt sjuka barnet och dess närstående, som föräldrar och syskon. Fokus ligger på att minimera lidandet och därmed stärka barnets och de närståendes livskvalitet.

– Jag är väldigt glad för att få den här möjligheten, säger Ulrika. Mitt mål är att verka för lika god palliativ vård för alla barn var du än bor i landet. Något som kräver utbildning, forskning, nätverk och att stärka samarbetet med den vuxna palliativa vården.

Professuren finansieras genom en särskild donation från Gålöstiftelsen, och får namnet Gålöstiftelsens professur i palliativ vård med inriktning mot barn och ungdom.

Palliativt forskningscentrum är ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Ersta diakoni. Ersta diakoni driver även Nordens enda barn- och ungdomshospice, Lilla Erstagården, som just nu ska
byggas ut för fler vårdplatser.

– Professuren förenas med klinisk verksamhet på Lilla Erstagården, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni. Det ökar möjligheterna att få fram ny och relevant kunskap och att hjälpa barn med mycket svåra sjukdomar, något som gör skillnad.

Forskningen i palliativ vård fokuserar på kunskaper om och resultatet av lindrande och stödjande åtgärder som rör människor i livets slutskede. Fokus ligger på frågor och möjligheter att förbättra välbefinnande i samband med livsbegränsande tillstånd, döende och sorg samt frågor som bidrar till ny kunskap om erfarenhetsmässiga och existentiella aspekter på den palliativa vården. Inriktningen på barn och ungdomar är under utveckling och ska fokusera på palliativ vård av barn och stöd till barn i samband med och tiden efter en nära familjemedlems sjukdom och död.

För mer information gå in på www.palliativtforskningscentrum.se eller kontakta:

Per Nilsson, rektor, Ersta Sköndal högskola, 0766-36 50 14, per.nilsson@esh.se

Ulrika Kreicbergs, professor, 0707-501534, ulrika.kreicbergs@ki.se

Stefan Nilsson, Direktor, Ersta diakoni, 08-714 6110, stefan.nilsson@erstadiakoni.se


Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Verksamheten vilar på kristen grund.
Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt.
Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom ideellt bedriven vård och socialt arbete på non-profitbasis. Det ger oss en unik position och en plattform att verka utifrån.
På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom.