Skip to main content

Ny VD och namnbyte för Europeiska

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2012 09:15 CET

Den första januari i år tillträdde Johannes von Hülsen som VD för försäkringsbolaget Europeiska. Han tar över efter Kenneth Sandén som framgångsrikt drivit företaget i tio år. Vid månadsskiftet januari – februari kommer även Europeiska byta namn till ERV vilket innebär starten på ett närmare samarbete med övriga bolag i ERV kocernen.

Kenneth Sandén, VD vid försäkringsbolaget Europeiska, avgick vid årsskiftet och efterträddes av Johannes von Hülsen från koncernen ERVs huvudkontor i München. Under Kenneth Sandéns tio år som VD har Europeiska gått från en omsättning på 280 MSEK till nära 500 MSEK och gjort en omfattande strategisk omställning för att anpassa organisationen till en marknad där en allt större del av försäljningen sker online.

Johannes von Hülsen har sedan 2009 ansvarat för ERV’s internationella verksamhet och särskilt för koncernens etableringar i Ryssland och Ukraina, Asien, USA och Australien. Johannes von Hülsen tog formellt över ansvaret som VD den 1 januari i år. Kenneth Sandén kommer att vara tillgänglig för Europeiska fram till våren 2012 och representera bolaget i olika styrelsefunktioner.

– 2011 har vi fattat ett antal viktiga beslut inom ERV. Verksamheten utvecklas snabbt och är allt mer internationell i sin karaktär. Detta medför att vi behöver uppfattas som ett och samma bolag med en gemensam vision, gemensamma mål och en gemensam företagskultur för våra internationella kunder.

– I februari kommer Europeiska därför att byta namn till ERV. Vi kommer fortfarande att vara ett svenskt företag med svensk expertkunskap om den lokala marknaden, men nu kommer vi att kunna dra mer nytta av vår internationella verksamhet och förbättra såväl produkter som erbjudanden till våra kunder”, säger Johannes von Hülsen.

ERV har sitt huvudkontor i München och finns i mer än 20 länder. För att omvandla ERV från en multinationell verksamhet till att bli ett internationellt bolag så bygger man nu upp en regional bolagsstruktur. På regional nivå kommer verksamheten dra nytta av de olika ländernas kompetens beträffande produkter och distribution. Från januari 2012 grupperar därför ERV sina dotterbolag i fem olika regioner; västra, östra, södra och norra Europa samt nya marknader (utanför Europa).

Sverige kommer att verka som knutpunkt för den norra regionen som inkluderar Sverige, Danmark, Baltikum, Storbrittanien och Irland.

– Sverige har alltid varit en nyckelmarknad för ERV i Europa. Europeiska har varit mycket framgångsrika när det kommer till varumärkesbyggande och att skapa en attraktiv tillväxt inom området specialförsäkringar. Sverige kommer därför, från och med 2012, att fungera som nytt center för ERVs verksamhet inom Special- och Affinity försäkringar. Jag ser fram emot att få att leda och utveckla Europeiska vidare inom ERV, säger Johannes von Hülsen.

Följ oss
Twitter
Facebook
Linkedin

Europeiska, som i februari 2012 byter namn till ERV, är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. Europeiska försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 15 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen. Vi tillhandahåller specialförsäkringar för klockor och smycken och vi försäkrar över 600 000 skol- och förskolebarn. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy