Skip to main content

Barn som upplevt IS, fångläger och radikalisering - hur kan vi hjälpa?

Evenemang

12
SEP
Ersta Sköndal Bräcke högskola, Aulan, Stigbergsgatan 30, Stockholm
  -

När barn med svensk anknytning, som utsatts för fasor kopplade till IS och kriget i Syrien, kommer till Sverige väcks en rad frågor som professionella behöver sätta sig in i:

Hur påverkas barn av exponeras för våld, hot, död och förlust?
Vilket stöd och vilken hjälp behövs?
Vilka behandlingsmetoder är effektiva efter svåra traumatiska upplevelser?
Hur kan vi förstå och möta barn som levt i och påverkats av en miljö präglad av radikalisering och terror?
Vilka är de viktiga förutsättningarna för läkning och integrering?

Denna eftermiddagsseminarium vill belysa dessa och fler angelägna frågor samt lyfta fram de erfarenheter och kunskaper som finns i verksamheter som möter de aktuella barnen. Ett annat syfte att använda erfarenheter och påminna om användbara verktyg från tidigare situationer när vi i Sverige tagit emot och hjälpt barn med liknande historia.