Skip to main content

Den nordiska samskapade välfärden ska kartläggas i nytt projekt

Nyhet   •   Nov 28, 2018 14:40 CET

Hur ser den samskapade välfärden ut i Sverige jämfört med de andra nordiska länderna?
I ett nytt projekt ska forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med forskare i Norge, Danmark och Finland arrangera workshops för att kartlägga co-production eller samskapande av välfärd i de nordiska länderna. 

Idag finns det ett stort intresse i samhället av att utveckla en samskapad välfärd genom samarbeten mellan medborgare, den offentliga sektorn, det civila samhället och privata företag. I Sverige känner vi till detta arbetssätt från kooperativ drift av exempelvis barnomsorg, missbruksvård och äldreomsorg. Vilken skillnad som finns mellan våra grannländer ska nu undersökas i projektet Co-production in the Nordic Welfare States in Transformation.

– Tanken med projektet är att inventera och kartlägga vilka samskapade tjänster som finns i de nordiska länderna. Jag vet att det är mer vanligt i exempelvis Danmark att brukare och professionella tjänsteproducenter tillsammans samskapar vård och omsorgstjänster. Forskningssamarbetet med de nordiska välfärdsstaterna blir väldigt intressant, eftersom de nordiska länderna har en speciell historia och välfärdstradition, säger Johan Vamstad, forskare inom civilsamhälle och välfärd, vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I februari ska den första av tre internationella workshops genomföras. Då kommer man att kartlägga vilka samskapade välfärdstjänster som finns i Norden idag, vad vi vet om denna verksamhet och vilka likheter och skillnader som finns mellan de nordiska länderna. Workshopen är tänkt att resultera i en bok. Projektet har fått finansiellt stöd av Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS), som tilldelat projekt 379 500 danska kronor, under en ettårsperiod.

– Det är väldigt roligt att NOS-HS har beviljat vår ansökan om hur samskapande i Norden utvecklas. Styrkan i det är att vi etablerar ett nätverk av forskare i de nordiska länderna som regelbundet kan träffas och få forskningen att ta ett stort steg framåt, säger Johan Vamstad.

Samarbetspartners i projektet är Roskilde Universitet i Danmark, Institutt for Samfunnsforskning i Oslo i Norge, och Diak högskola i Helsingfors i Finland.

För mer information om projektet, kontakta Johan Vamstad.