Skip to main content

Hur kan man skapa balans i ett liv med diabetes?

Nyhet   •   Jan 16, 2019 13:17 CET

Diabetes beskrivs ofta som en av de mest beteendemässigt krävande sjukdomarna. I en nyligen publicerad artikel berättas om en pågående svensk studie där personer med typ 1-diabetes tränas enligt metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT är en relativt ny psykologisk behandlingsmetod som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren.

En person som har typ 1-diabetes, måste dagligen ha kontroll på sitt blodsocker. Det innebär att ha många dagliga rutiner som rör till exempel insulininjektioner, egenmätning av blodglukos, reglering av måltider och fysisk aktivitet

– Det kan vara enormt energikrävande att ha alla dessa rutiner och att ständigt vara uppmärksam på förändringar i blodsockret. Allt vad du gör och låter bli att göra påverkar ditt blodsocker och det är lätt att man blir både less och uppgiven när diabetessjukdomen spårar ur. Många personer med typ 1-diabetes lever med oro, rädslor och skuldkänslor och det finns de som mer eller mindre har gett upp och slutat kämpa med sjukdomen, säger Susanne Amsberg, lektor och forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I en pågående randomiserad kontrollerad studie vid Ersta sjukhus tränas nu personer med typ 1-diabetes i att vara närvarande för besvärande tankar och känslor kring diabetes och samtidigt ta konkreta steg i riktning mot det de uppfattar som betydelsefullt i livet med diabetes.

Studien bygger på den psykologiska behandlingsmetoden Acceptance and Commitment Therapy. Målet med ACT är att varje individ ska öka sin psykologiska flexibilitet genom att vara närvarande för tankar och känslor och samtidigt göra det som behövs. Det centrala för metoden är arbetet med egna värderingar, vad personen själv vill få ut av sitt engagemang, att arbeta med sitt förhållningssätt till tankar och känslor för att inte fastna i egna reaktioner. Några av de verktyg som används är problemlösning, effektiv kommunikation, konfliktlösning och strategier för beteendeförändring. Centralt är också övningar i mindfulness och acceptans.

Studien har pågått i drygt två år, och har för närvarande 49 deltagare. Ytterligare 20 personer ska inkluderas. Häften av deltagarna lottas till att under sju veckor få det ACT-baserade stresshanteringsprogrammet, den andra hälften erhåller sedvanlig vård. Studien, som är pågående, är ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, Ersta sjukhus, Sophiahemmet högskola och Karolinska institutet.

Nyligen publicerades en artikel som beskriver studien i sin helhet. Ta del av den här.

För mer information, kontakta Susanne Amsberg.