Skip to main content

Välfärd, överflöd och ideellt engagemang - möt oss i Almedalen

Nyhet   •   Jun 25, 2019 09:14 CEST

Nästa vecka är det Almedalsveckan, där forskare, politiker, debattörer och andra intressenter samlas för att ta sig an aktuella frågor. Flera av Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare är på plats för att diskutera bland annat samskapande av välfärd, överflöd av livsmedel och framtidens ideella organisationer.

Den senaste tiden har det ideella engagemanget intensifierat debatten om klimatförändringen och dess konsekvenser för samhället, där Greta Thunberg är en viktig drivkraft. Men ideellt engagemang omfattar så mycket mer än miljöfrågor och enskilda insatser.

– Mer än varannan svensk arbetar utan ersättning, för andra och i en organisation på en regelbunden basis inom områden som exempelvis idrott eller social utsatthet, säger Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor, som är en av Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare som är på plats under Almedalsveckan för att prata om bland annat framtidens engagemang.

Civilsamhället och dess organisationer är även de verksamma inom folkbildning, internationellt utvecklingsarbete och kultur. Ett omdebatterat fält är den svenska välfärden och det svenska civilsamhällets betydelse för att upprätthålla och utveckla skola samt vård och omsorg.

– Idag kompletterar inte bara de ideella organisationerna den offentliga välfärden, utan erbjuder även alternativ samt utvecklar den gemensamma välfärden genom att exempelvis identifiera nya lösningar och behov i samhället, säger Ola Segnestam Larsson, vilket är ett ämne han kommer vara med och diskutera den 3 juli.

På plats under Almedalsveckan finns, förutom Ola Segnestam Larsson, Johan von Essen, forskare i civilsamhällesfrågor, och Magnus Karlsson, professor i socialt arbete. Läs här om evenemangen där Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare deltar .