Skip to main content

Alain Topor tilldelas 2017 års Bengt Börjesonpris

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2017 15:38 CEST

Årets mottagare av Bengt Börjesonpriset för viktiga insatser på det sociala området är Alain Topor.

Juryns motivering lyder:

Alain Topor tilldelas 2017 års Bengt Börjesonpris för ett oförtrutet och engagerat sökande efter ny kunskap om utsatthetens villkor. Alain Topor har synliggjort det sociala arbetet, dess teori och praktik, i sina studier av återhämtningsprocesser och de vardagliga stödformernas betydelse för människor med psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Prisceremoni och seminarium

Prisceremonin äger rum den 29 november 2017 i Ersta Sköndal Bräcke högskolas aula på Stigbergsgatan 30 i Stockholm. I samband med prisutdelningen arrangeras ett seminarium under rubriken Hur kan forskningen bidra till det sociala arbetets utveckling? Deltagande är kostnadsfritt men anmälan behövs för att vara säker på plats. Inbjudan och anmälningsuppgifter finns på http://www.esh.se/borjeson.

Om priset

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det är därför som högskolan med stolthet och glädje har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning – som han själv kom att efterträda 1971 – och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter. Tidigare mottagare är Susanna Alakoski 2015 och Refugees Welcome Stockholm 2016. Prissumman uppgår 2017 till 10 000 SEK.

Juryn som utsett årets pristagare har bestått av Jan-Håkan Hansson (ordf.), Anders Bergmark, Martin Börjeson, Cecilia Modig, Pia Redlund, Anna Whitaker och Kerstin Vinterhed Börjeson.

Kontakt för ytterligare information
Jan-Håkan Hansson (juryns ordförande.)
E-post: janhakan.hansson@gmail.com
Telefon: 073-40 66 930

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.