Skip to main content

Bengt Börjesonpriset 2018: De prisas för sitt arbete med människor som befinner sig i utsatthet

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 09:00 CET

Bengt Börjeson-priset för 2018 tilldelas Budget- och skuldrådgivningen vid enheten för hemlösa på Stockholm stad och V.I.P-programmets grundare Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen.

– Det är två verksamheter som länge bedrivit ett viktigt socialt arbete, med sikte på att ge människor i utsatthet möjligheter till ett värdigt liv, säger Martin Börjeson, juryns ordförande.

Budget- och skuldrådgivningen vid Enheten för hemlösa arbetar för att hemlösa människor i Stockholm, som ofta även har problem med missbruk eller psykisk ohälsa, ska kunna ta kontroll över sitt eget liv. Många av dessa människor har ofta även skulder, och där har rådgivarna hjälpt många av dem att få kontroll över sin ekonomiska situation, vilket i sin tur ökat deras möjligheter att ingå hyresavtal och bryta en långvarig hemlöshet. På detta sätt bidrar budget- och skuldrådgivningen till att fler får möjlighet att leva ett värdigt liv.

Våld i nära relationer mot personer med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning är en grupp som ofta inte får så stor uppmärksamhet, utan löper risk att hamna i svår utsatthet. Denna grupp har Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen arbetat med genom det så kallade V.I.P-programmet, som är ett verktyg för att förebygga och förhindra våld. Idag förvaltas programmet av Eskilstuna kommun, och totalt har 30 kommuner, landsting och andra aktörer personal som utbildats i V.I.P.-programmet, vilket bidragit till att människor med funktionsnedsättning fått bättre förutsättningar att ta huvudrollen i sina egna liv.

– Genom att utse dessa två verksamheter till pristagare vill vi uppmärksamma det sociala arbete som sällan uppmärksammas, men som bärs upp av engagerade socialarbetare som i sitt dagliga arbete står för att förändring är möjlig. Det, menar vi, är att bedriva ett socialt arbete i Bengt Börjesons anda, avslutar Martin Börjeson.

För mer information om Bengt Börjeson-priset, kontakta juryns ordförande Martin Börjeson eller läs mer om priset här.
Anmäler dig till prisutdelningen gör du här.

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.