Skip to main content

Ersta Sköndal Bräcke högskola gör storsatsning på lärmiljöer och samlar sin Stockholmsverksamhet på ett gemensamt campus på Södermalm

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 11:41 CET

Ersta Sköndal Bräcke högskolas ägare Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni har beslutat att samla högskolans Stockholmsverksamhet på ett moderniserat och utbyggt gemensamt campus på Södermalm.

Det planerade läget på Fjällgatan och Stigbergsgatan ger förutsättningar att skapa en unik högskolemiljö i ett av Stockholms vackraste områden. Campuset som växer fram ligger på historisk mark. Ersta diakoni flyttade till Erstaklippan på Södermalm redan på 1860-talet och har sedan dess haft området som bas för bland annat utbildning, vård och sociala verksamheter. 1998 slog Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal samman sin utbildning och forskning i en gemensam högskola. När den utbildnings- och forskningsverksamhet som idag bedrivs på Campus Sköndal kommer till Erstaområdet möjliggörs nya möten och samarbeten och chanser att visa upp högskolans helhet på ett tydligare sätt för både studenter och allmänhet. De nya lokalerna kommer att anpassas till en modern verksamhet. Därför är satsningen på att modernisera lärmiljöerna en lika viktig komponent som själva lokaliseringen.

- Vi är förstås väldigt glada för chansen att samlas på ett gemensamt campus, säger Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Per Nilsson. Diskussionerna har pågått länge och nu finns äntligen förutsättningarna att skapa ett campus som både blir attraktivt genom sin plats och genom sina moderna lärmiljöer.

Högskolan driver projektet med Ersta diakoni och deras samarbetspartner Codesign som har en gedigen erfarenhet av utveckling av lärmiljöer. Projektet är just nu i en planeringsfas och tidplanen för de olika stegen är inte bestämda, men målet är att använda de nya lokalerna fullt ut år 2022.

Kontaktperson
Rektor Per Nilsson
E-post: per.nilsson@esh.se

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.