Skip to main content

Ersta Sköndal högskola arrangerar seminarium om etik och migration den 25 september

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 11:16 CEST

Ersta Sköndal högskolas årligen återkommande Hamiltonseminarium handlar i år om etik och migration. Idag är ca 60 miljoner människor på flykt undan krig, politisk förföljelse och diskriminering i olika former. Detta är den mest dramatiska flyktingsituationen sedan slutet av andra världskriget.

I seminariet presenteras de humanitära grundvalarna för välkomnandet av dem som tar sig över tröskeln till Sverige. Därefter följer några teman som på olika sätt belyser utmaningarna för dessa migranter. En oroande utveckling är att alltfler ensamma barn flyr. Hur ser deras psykosociala hälsa ut? En annan brännande fråga gäller de ”papperslösa” personernas rätt till vård. Hur ser rättigheterna ut? Och hur ser det ut på praktikens plan? Många utomlands födda har bott länge i Sverige och behöver vård och omsorg på äldre dagrar. Hur resonerar biståndsbedömare, då de möter människor med önskemål och förväntningar som skiljer sig åt från vad de vanligtvis möter? Vilka konflikter kan det finnas i invandrarfamiljer mellan medlemmar i olika åldrar och hur hanteras dessa?

De medverkande är experter och har en gedigen erfarenhet inom sina respektive områden. Dagen avslutas med att de ger sin vision av Sverige om 20 år. Seminariet leds av författaren, journalisten och moderatorn Gabriella Ahlström.

Hamiltonseminariets historia
Vårdetik har alltid varit ett starkt signum för Ersta Sköndal högskola. Forskning har byggts upp och utvecklats sedan slutet av 1980-talet. Genom ett generöst bidrag från Margareta Hamilton har flera principiellt intressanta projekt kunnat utvecklas. Forskningen och utbildningsinslagen i framför allt sjuksköterskeutbildningen har fördjupats och fått en stark profil på vår högskola. I ett årligen återkommande Hamiltonseminarium inbjuder vi till en diskussion om angelägna vårdetiska frågeställningar.

Datum: 25 september 2015
Tid: 9.30 - 15.30
Plats: Ersta Sköndal högskola, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 i Stockholm
Anmälan: Seminariet är gratis, men anmälan är obligatorisk.
Mer information och anmälan: http://www.esh.se/hamilton
Presskontakt: Professor Gunilla Silfverberg (gunilla.silfverberg@esh.se)


(Foto: vanessa lollipop (IMG_0971) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons)

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.