Skip to main content

Ersta Sköndal högskola får 40 miljoner från ägarna till forskning om människan i välfärdssamhället

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 05:36 CEST

Från vänster Stefan Nilsson (direktor Ersta diakoni), Per Nilsson (rektor Ersta Sköndal högskola), Margarethe Isberg (ordförande direktionen Stiftelsen Stora Sköndal) och Martin Ärnlöv (direktor Bräcke diakoni).

Nu storsatsar Ersta Sköndal högskola. De idéburna ägarna matchar statens bidrag och går in med 40 miljoner av egna medel – till ny forskning om människan i välfärdssamhället.

Ersta Sköndal högskola står inför en av sina största strategiska satsningar någonsin. Högskolans ägare Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni går nu in med över 40 miljoner kronor avsedda för forskning under den kommande sexårsperioden – lika mycket som staten för närvarande bidrar med.

Den nya satsningen möjliggör en långsiktig kunskapsutveckling och blir ett viktigt tillskott för Ersta Sköndal högskolas forskarutbildningsområde Människan i välfärdssamhället. Stödet ska användas till anställning av professorer och doktorander och till forskarutbildningsstöd inom ämnen som palliativ vård och civilsamhällsstudier.

- Ägarnas bidrag är ett ovärderligt stöd i uppbyggnaden av vårt eget kunskapsområde Människan i välfärdssamhället, säger Ersta Sköndal högskolas rektor Per Nilsson. Området är sprunget ur högskolans diakonala bakgrund och det rustar våra studenter väl för dagens och morgondagens utmaningar.

Högskolans tre delägare, vilka alla är idéburna organisationer inom vård, omsorg och sociala insatser, vill med denna tunga satsning signalera sin vilja att långsiktigt utveckla såväl högskolan som samhället. För när forskning och verksamheter knyts närmare varandra främjar det utvecklingen av svensk vård och omsorg.

I samband med den nya satsningen inleds även en process för att byta högskolans bolagsnamn till Ersta Sköndal Bräcke högskola AB.

Kontakt/mer information
Rektor Per Nilsson
E-post: per.nilsson@esh.se, tel. 08-555 050 01

Bräcke diakoni, direktor Martin Ärnlöv, tel. 070-241 62 23
Ersta diakoni, direktor Stefan Nilsson, tel. 070-161 05 83
Stiftelsen Stora Sköndal, direktor Åsa Hallgren, tel. 076-002 91 62

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.