Skip to main content

Ersta Sköndal högskolas Hamiltonseminarium firar tio år och lyfter i år fram ”Människan i välfärdssamhället”.

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2014 08:45 CEST

Den 26 september 2014 arrangeras det tionde årliga Hamiltonseminariet på Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Temat är ”Människan i välfärdssamhället” vilket också är namnet på högskolans kommande forskarutbildning.

Om Hamiltonseminariet

Ersta Sköndal högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för både utbildning och forskning. I forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik studeras människors sociala och hälsomässiga villkor, liksom tendenser i samhällsutvecklingen som särskilt påverkar vård, omsorg och socialt arbete. Det årligen återkommande Hamiltonseminariet firar i år 10-årsjubileum, vilket vi särskilt uppmärksammar genom att bjuda in till ett seminarium och en diskussion om aktuella samhälleliga frågeställningar av synnerlig vikt:

  • Vilket stöd får våldsutsatta kvinnor?
  • Kan vi spåra en ny folkhemsidé i den utveckling av välfärdssamhället vi ser idag?
  • Vad betyder tilliten för välfärden?
  • Finns jämlikhet i vården för dem som befinner sig i livets slutskede?
  • Hur påverkar valfriheten välfärden?
  • Vilka konsekvenser får valfriheten för våra allra äldsta medborgare?


Om du är journalist och vill bevaka seminariet, maila till info@esh.se.  

För övriga besökare: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk. Anmäl dig senast 10 september. För mer information och anmälan se: www.esh.se/hamilton.


----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.