Skip to main content

Kan måltider påverka hälsan för obotligt sjuka hemlösa?

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 11:03 CET

Mat och gemensamma måltider kan ha större betydelse för vår tillvaro än vad vi tror. I ett nytt projekt ska man titta på mat och måltiders betydelse för hemlösa personer med obotliga och livshotande sjukdomar.

Mat och näring är ett av våra grundläggande behov för överlevnad. Men för att vi ska må bra och leva länge, finns flera andra faktorer som påverkar oss.

– Man tänker inte alltid på att mänskliga möten ofta sker vid måltider. Att laga mat och äta tillsammans stärker den sociala tillvaron. Men för personer i hemlöshet, som inte har tillgång till varken kyl eller kök, eller kanske inte ens pengar att handla mat för, kan måltiden bli en stress. Har man dessutom en obotlig sjukdom, kan den ha inverkan på både aptit och näringsupptag, säger Viktoria Wallin, adjunkt och doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Syftet med denna studie är att belysa betydelsen av måltider och mat för personer med obotlig, livshotande sjukdom som lever i hemlöshet. Man utgår från personers upplevelser, då deras erfarenheter förväntas bidra med kunskap som idag saknas inom hälso- och sjukvård.

Viktoria har i tidigare forskning intervjuat personer med palliativ vård under sin sista tid i livet, för att även där undersöka måltidens betydelse.

– I de studierna har jag intervjuat personer som vårdades i hemmet och hade sin familj runt omkring sig. Att nu få vända sig mot personer i hemlöshet känns både spännande och mycket viktigt. Att leva i hemlöshet är att vara i en utsatt situation. Att veta att man har en svår sjukdom kan leda till andra prioriteringar. Här strävar vi efter att personer som lever i hemlöshet själva berättar vad de saknar och vad de önskar, istället för att utgå från att personal inom hälso- och sjukvård vet bäst. Vid samtal kommer de få berätta om sin livssituation och hur de ser på måltider, säger Viktoria Wallin.

Deltagarna i projektet kommer att rekryteras via Capio Maria, som är en vårdenhet i Stockholm för hemlösa. Genom öppna intervjuer kommer deltagarnas erfarenheter fram, vilket kan utgöra en grund för kommande förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

För mer information om projektet, kontakta Viktoria Wallin.

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.