Skip to main content

Låt patienten vara med i utformningen av sin egen vård

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2017 15:13 CEST

Trots att Riksdagen har satt upp ett mål om att ingen ska behöva dö ensam så är det lika många som dör utan någon vid sin sida i dag som för fem år sedan. Frågan är om någon har pratat med patienten om hur hen vill ha sin död. Den nya utgåvan av boken De 6 S:n – En modell för personcentrerad palliativ vård (utgiven av Studentlitteratur) ger redskap som kan användas som stöd vid vårdplanering, genomförande och utvärdering av vården utifrån patientens perspektiv.

Modellen utgår från följande begrepp:

  • Självbild: att anpassa vården efter vem personen är.
  • Självbestämmande: att få vara delaktig i beslut om den egna vården.
  • Sociala relationer: att hänsyn tas till hur personen vill umgås med sina närstående den sista tiden.
  • Symtomlindring: att besvärande symtom uppmärksammas och lindras.
  • Sammanhang: att tillfälle ges att få reflektera över det liv och sammanhang personen lever i.
  • Strategier: att personen ges tillfälle att fullgöra, avsluta eller uppfylla mål eller önskningar.

Viktiga utgångspunkter för De 6 S:n är att utgå från patienten som person och att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att vården ska utformas i samverkan med patienten så att den sista tiden blir så bra som möjligt. Modellen är utvecklad och prövad av praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare. Författarna till boken är Britt-Marie Ternestedt, Ingela Henoch, Jane Österlind och Birgitta Andershed. De är sjuksköterskor och omvårdnadsforskare verksamma vid eller knutna till Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakt

Jane Österlind (jane.osterlind@esh.se)
Britt-Marie Ternestedt (britt-marie.ternestedt@esh.se)
Ingela Henoch (ingela.henoch@gu.se)
Birgitta Andershed (birgitta.andershed@gmail.com)

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.