Skip to main content

Nu pågår antagningen till Sveriges första specialistsjuksköterskeprogram för vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 13:19 CET

Se vår film om utbildningen längre ner på sidan.

En ny specialistsjuksköterskeutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola startar specialistsjuksköterskeutbildningen Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom för att möta de krav och förväntningar som ställs på framtidens sjuksköterska i mötet med personer som lever med långvarig ohälsa och sjukdom. I utbildningen är patientens lärande en central utgångspunkt.

Komplexa situationer gör att lärande och egenvård blir allt viktigare

Den snabba medicinska utvecklingen har medfört att flera sjukdomar som tidigare inte kunde botas nu framgångsrikt kan behandlas. Det innebär att många personer idag lever med långvariga, kroniska sjukdomar, symtom och sena effekter av behandling. Ofta förekommer flera ohälsotillstånd hos en och samma person eller en kombination av olika diagnoser. Sammantaget kan det innebära en komplex situation som påverkar livet för både personen själv och de närstående. Personens egenvård har ofta en avgörande betydelse i sammanhanget och är beroende av specifika kunskaper och färdigheter hos den som lever med långvarig, kronisk ohälsa och sjukdom. Likaså är det egna förhållningssättet till sjukdomen och behandlingen av betydelse och personens eget beteende i relation till de olika val som ska göras.

En förändrad sjuksköterskeroll

Sjuksköterskan har en central roll i att vägleda och stödja patienten i att hantera ett förändrat liv med sjukdomens krav och konsekvenser, men det är en roll som ställer krav. Förutom fördjupade medicinska kunskaper krävs kunskap och färdigheter i samtal och bemötande samt att kunna arrangera patientutbildning och ge stöd till egenvård och livsstilsförändringar.

- Vår målsättning med den här utbildningen är att sjuksköterskan, utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt, ska kunna stödja patienter och deras närstående att hantera en förändrad livssituation till följd av långvarig ohälsa och sjukdom, säger studierektor Mona Söderlund.

Ansökningen är öppen mellan den 15 mars och den 16 april och utbildningsstarten är höstterminen 2018.

Mer information

Webbplats: www.esh.se/egenvård
Kontaktperson: Studierektor Mona Söderlund
E-post: mona.soderlund@esh.se, tfn 08-555 050 54

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.