Skip to main content

Ny forskning om diabetes visar på vikten av personcentrerad vård och uppföljning

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 13:01 CET

Åsa Kneck, doktorand vid Karolinska Institutet och anställd av Ersta Sköndal högskola har forskat kring lärandeprocesser över en treårsperiod från en diabetsdiagnos. Den 6 mars disputerar hon med sin avhandling ”Living with diabetes – a lifelong learning process” som visar på vikten av en personcentrerad vård som utgår från personens egna upplevelser, erfarenheter och förståelse av sjukdomen.

En patient med diabetes får information och hjälp om hur det kommer bli att leva med sin sjukdom. Åsa Knecks forskning visar att det ur ett vardagsperspektiv blir viktigt att göra informationen personlig. Studien visar också att det ofta snarare handlar om att kunna tolka all tillgänglig information än brist på information.

Personer som drabbas av diabetes uppfattar sin sjukdom på olika sätt, och synen på sjukdomen kan förändras över tid. Vissa personer lär sig leva med sin diabetes, den blir en del i vardagen, medan andra upplever en kamp som hela tiden blir svårare och begränsar i livet.

Det går inte att säga att vi efter tre år kan förvänta oss ett visst mönster, utan patienten måste mötas där den är i sitt sjukdomsförlopp och lärandeprocess. Eftersom lärandeprocessen kan se olika ut för olika personer behövs alltså en personcentrerad vård.

För mer information kontakta
Åsa Kneck, asa.kneck@esh.se

Disputationen äger rum den 6 mars kl 9-12, i aulan på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30.

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.