Skip to main content

Ny forskning visar att fattigdomen ökar i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2018 16:19 CEST

Välfärdssamhället är något som många av oss numera tar för givet. Men idag finns en utbredd, osynlig och växande fattigdom i Sverige, det visar den Fattigdomsrapport som presenteras av Sveriges Stadsmissioner idag. Rapporten baseras på studier av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Den svenska välfärdsstaten började byggas för ungefär hundra år sedan. Den byggde på ett samhälle där människor hade både demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter och där de offentliga skyddsnäten skulle se till att ojämlikheten inte blev alltför stor. Den framtagna studien, som presenteras idag på Fattigdomsdagen, visar att det inte längre är så i Sverige.

– Forskningen visar att det ekonomiska bistånd som ges i dag, inte är tillräckligt när det under en längre period utgör den enda försörjningskällan. Den enskildes materiella situation slits ned, man tvingas leva för dagen, skuldsätta sig eller jobba svart för att få vardagen att gå ihop. Skulderna, som ofta inte kan betalas tillbaka, blir ytterligare en belastning, säger Magnus Karlsson, professor vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och drivande i forskningsstudien.

Man kan idag se hur klyftorna i de sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är numera en illusion. I den rapport som Stadsmissionen tagit fram utifrån forskningen, kan man bland annat se att över hälften av Stadsmissionernas insatser, 56 procent, går till människor som redan får ekonomiskt stöd från de allmänna välfärdssystemen.

– Tidigare var frivilligorganisationernas roll huvudsakligen att bistå med guldkant till människor som sällan eller aldrig har råd med mer än det allra mest nödvändiga. I dag upplever vi i allt högre grad att socialtjänsten hänvisar hjälpsökande till oss för att få hjälp med grundläggande akuta behov som mat eller kläder. Utan Stadsmissionernas stöd skulle många människor inte klara sig, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner, i ett pressmeddelande från Stockholms Stadsmission.

För mer information om studien, kontakta Magnus Karlsson, magnus.karlsson@esh.se, tel: 076-893 10 58.

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.