Skip to main content

Ny professur vid Ersta Sköndal Bräcke högskola inleder stor satsning på forskning om Människan i välfärdssamhället

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 13:12 CET

”Människan i välfärdssamhället” är fokusområdet. 40 miljoner är ägarsatsningen. Och Lars Trägårdh är professorn – som nu får sitt eget uppdrag från Bräcke diakoni, på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Nu får Bräcke diakoni, som delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola, en egen professur. Högskolans forskarutbildningsområde Människan i välfärdssamhället står i fokus och titeln blir ”Bräcke diakonis professur i modern historia med inriktning på det civila samhället och den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv”.

- Vi vill öka idéburna organisationers roll i välfärden. Då är högskolans forskning kring civilsamhället enormt viktig, säger Martin Ärnlöv, direktor på Bräcke diakoni.

Professuren är en del av den stora satsning som högskolans tre ägare gör. Under tre år går 40 miljoner kronor till forskning, utveckling och anställningen av flera professorer och doktorander. Satsningen är en av de största på Ersta Sköndal Bräcke högskola någonsin.

- Professuren har ett tydligt symbolvärde, både i syfte att föra ägare och högskola närmare varandra och genom att synliggöra det finansiella stödet till högskolans forskning, säger Per Nilsson, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

De båda andra ägarna, Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal, kommer också att få var sin professur knuten till sig. Det blir klart under våren.

Och det är Lars Trägårdh som blir Bräcke diakonis ”egen” professor. Han är en välkänd profil, professor i historia och forskar bland annat om social tillit och den svenska modellen.

- Det som är intressant med min professur är att man markerar ett fortsatt intresse för civilsamhället. En forskningstradition som vill synliggöra civilsamhällets viktiga roll men också förhålla sig kritisk till det, säger Lars Trägårdh.

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.