Skip to main content

Nytt forskningscentrum för civilsamhället bildas

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 11:40 CEST

Ett nytt forskningscentrum för forskning om civilsamhället bildas vid Ersta Sköndal Bräcke högskola den 1 juli - Centrum för civilsamhällesforskning. Det nya forskningscentrumet blir en viktig nationell och internationell knutpunkt för att skapa ny kunskap interaktion över gränserna.

- Centrum för civilsamhällesforskning blir en plats där vi samlar och vidareutvecklar den kunskap och forskning inom civilsamhällesområdet som under åren vuxit fram inom högskolan, säger Lars-Erik Olsson, enhetschef för det nystartade centrumet.

En viktig målsättning för centrumet är att bidra till den nationella och internationella forskningsfronten när det gäller samspelet mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och individ. En annan målsättning är att bidra med kunskaper om medborgarnas engagemang i den svenska välfärdsstaten. Visionen för centrumet är att vara en kreativ miljö för kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring det civila samhället, där akademiker, praktiker, tjänstemän och politiker kan mötas för att skapa nätverk och forma forskningsprojekt.

- Det här är en viktig pusselbit i den forskning som Ersta Sköndal Bräcke högskola har haft sedan början av nittiotalet om civilsamhället. Det kommer att stärka forskningen då vi får möjlighet att både bredda och fördjupa vår verksamhet inom det området genom denna plattform. Centrumet kommer att ha sitt nav på Campus Ersta på Södermalm i Stockholm. Dit är intresserade välkomna, säger Lars-Erik.

Vid centrumet ska både seniora forskare och doktorander driva flera större projekt av grundforskningskaraktär, liknande det som redan idag finns om befolkningsstudier kring medborgerligt engagemang och tillit i Sverige. Genom olika forskarnätverk skapas nya projekt med svenska och internationella forskare inom området, samt i nära samarbete med den ideella sektorn.

Centrum för civilsamhällesforskning invigs den 11 september.

För mer information, kontakta Lars-Erik Olsson.

Läs mer om Centrum för civilsamhällesforskning.

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Vi har även uppdragsutbildning inom våra områden.
Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.