Skip to main content

Regeringen stöder utredning om ny gemensam högskolebildning i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2010 10:37 CET

Första veckan i december 2009 skickade vi, sex enskilda utbildningsanordnare i Stockholm, en skrivelse till regeringen och utbildningsdepartementet där vi deklarerade vår avsikt att tillsammans utreda förutsättningarna för en gemensam högskolebildning. Vi är:

• Ericastiftelsen
• Ersta Sköndal högskola
• Röda Korsets högskola
• Sophiahemmet högskola
• Stockholms Musikpedagogiska Institut
• Teologiska högskolan Stockholm

Vi är sex enskilda högskolor i Stockholm med traditionsrik historia och unika profiler. Vi är alla sprungna ur den ideella sektorn och har en gång bildats utifrån enskilda eller gruppers engagemang kring angelägna samhälls- och utbildningsbehov. Tillsammans har vi ca 2300 studenter och en årlig omsättning om totalt 240 miljoner kronor. Våra utbildningar har högt sökandetryck och får goda eller mycket goda omdömen i Högskoleverkets granskningar. Dessutom har vi inom vissa områden stora ”marknadsandelar” – till exempel all teologisk högre utbildning och två tredjedelar av all sjuksköterskeutbildning i Stockholm.

- Vi diskuterar en gemensam högskolebildning som långsiktigt skulle kunna förstärka vår position i högskolelandskapet. Det skulle också stärka våra möjligheter till fler examensrätter och ge oss förutsättningar för att i ökad utsträckning vara med och konkurrera om forskningsanslag, säger Jan-Håkan Hansson, rektor vid Ersta Sköndal högskola.

Nu har regeringen bestämt sig för att stödja vårt initiativ ekonomiskt så att vi ordentligt kan gå igenom och utreda förutsättningarna. Som sakkunnig expert har vi bett förra rektorn vid Högskolan i Kalmar (numera en del av Linnéuniversitetet) Agneta Bladh att vara särskild utredare och göra en genomlysning av de akademiska och pedagogiska för- och nackdelarna med en gemensam högskolebildning.

För ytterligare information kontakta
Rektor Jan-Håkan Hansson, Ersta Sköndal högskola
Telefon: 0768-931 000
E-post: jan-hakan.hansson@esh.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ersta Sköndal högskola är en profilerad högskola med utbildningar med etisk profil

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, vård i livets slutskede, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.